a

Facebook

Zalo

Copyright 2020 All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

8:00 - 19:00

Open from Monday to Friday.

0865576604

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

0865576604

Call us for a free consultation

Facebook

Search
Menu
 

Bản tin pháp lý

Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc > Bản tin pháp lý (Page 5)

Bản tin số 08 tháng 5/2020

Miễn nộp lệ phí môn bài Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài. Theo đó, Chính phủ miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến 31/12) đối với các đối tượng sau: • Tổ chức thành lập mới; • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình,...

Continue reading

Bản tin số 07 tháng 4/2020

Gia hạn thời hạn nộp thuế do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất có hiệu lực từ ngày 08/04/2020. Theo Điều 2 Nghị định này, các đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất bao gồm: • Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất và kinh doanh trong một số ngành kinh tế nhất định, đơn cử như: sản xuất ô tô và xe có động cơ khác;...

Continue reading

Bản tin số 06 tháng 3/2020

Không phải hợp pháp hóa lãnh sự một số loại giấy tờ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ Tư pháp ban hành, có hiệu lực từ ngày 20/4/2020 và thay thế Thông tư 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015. Theo đó, các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho...

Continue reading
0865576604