BẢN TIN PHÁP LÝ SỐ 06 THÁNG 05/2021

Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy


Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC về thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Theo đó thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy mới nhất thực hiện như sau:

 • Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.
 • Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trên giấy tạm nhập khẩu, tờ khai hải quan với thực tế hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa nhập có sai lệch với nội dung trên giấy tạm nhập khẩu thì tiến hành điều chỉnh; thời hạn điều chỉnh không quá 05 ngày làm việc từ ngày Cục Hải quan tỉnh, thành phố nhận đầy đủ thông tin, hồ sơ;

 • Chi cục Hải quan làm thủ tục tạm nhập khẩu chỉ thông quan xe tạm nhập khẩu khi có Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới/xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và đã hoàn thành thủ tục hải quan.
 • Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu xác nhận kết quả làm thủ tục vào 02 bản giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy và trả cho người khai hải quan 01 bản;

Nếu thực hiện thủ tục hải quan giấy thì Chi cục Hải quan xác nhận thông quan trên 03 tờ khai:

 • Trả cho người khai hải quan 01 tờ khai hải quan có xác nhận thông quan và 01 tờ khai hải quan có đóng dấu “dùng cho tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy theo quy định của pháp luật”;
 • Lưu 01 tờ khai hải quan.

Thông tư 27/2021/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 02/6/2021.

Thời hạn công khai thông tin về việc cấp bằng Trung cấp, Cao đẳng


Đây là nội dung của Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng.

Theo đó, quy định cụ thể về thời hạn công bố công khai thông tin về cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trên trang thông tin điện tử như sau:

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp bằng, phải công bố công khai thông tin về cấp bằng trên trang thông tin điện tử của trường và hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến tại địa chỉ: http://vanbang.gdnn.gov.vn. (Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH không quy định cụ thể về thời hạn công khai thông tin cấp bằng).
 • Thông tin công bố công khai về cấp bằng tốt nghiệp gồm các nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp.
 • Trường hợp bằng tốt nghiệp được chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ thì phải được cập nhật trên trang thông tin điện tử.

Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Các đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam


Ngày 27/4/2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có Công văn 3440/CV-BCĐ hướng dẫn quản lý các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng dịch.

Theo đó, các đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam bao gồm:

 • Người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý kinh doanh, lao động kỹ thuật cao (sau đây gọi tắt là chuyên gia) và nhân thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con);
 • Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con);
 • Học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam;
 • Công dân Việt Nam: doanh nhân; trí thức; học sinh; sinh viên; người già; người đi thăm thân, du lịch hết hạn; lao động hết hợp đồng; hết hạn học tập, bị kẹt ở nước ngoài; người ra nước ngoài KCB; người hết hạn visa;
 • Các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo và các trường hợp đặc biệt khác.

Văn bằng nước ngoài có thể được miễn thủ tục công nhận


Ngày 15/4/2021, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Theo đó, văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận để sử dụng tại Việt Nam mà không phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng gồm:

 • Văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của: Hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng; Hoặc điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết do Bộ GD&ĐT công bố.
 • Văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được Bộ GD&ĐT cử đi học bằng ngân sách Nhà nước.
 • Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam đã được phê duyệt từ ngày 01/7/2019.

Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/6/2021 và thay thế Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007, Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013.

Bổ sung 2 thủ tục hành chính mới đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài


Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 426/QĐ-BKHĐT ngày 14/4/2021 công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Theo đó, công bố 02 TTHC mới lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, cụ thể:

 • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội;
 • Hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Ngoài ra, Quyết định 426/QĐ-BKHĐT còn sửa đổi, bổ sung 09 TTHC, đơn cử như:

 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội;
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ;
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Thông báo kéo dài thời hạn chuyển lợi nhuận của dự án đầu tư ra nước ngoài về nước; v.v.

Quyết định 426/QĐ-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 14/4/2021 thay thế Quyết định 1711/QĐ-BKHĐT ngày 14/11/2018 và Quyết định 1967/QĐ-BKHĐT ngày 13/12/2019.

Tăng mức hỗ trợ học nghề cho người đóng bảo hiểm thất nghiệp


Từ ngày 15/5/2021, mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được áp dụng theo Quyết định 17/2021/QĐ-TTg, thay cho Quyết định 77/2014/QĐ-TTg.

Cụ thể, mức hỗ trợ đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng tối đa là 1,5 triệu đồng/người/tháng; đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng tối đa là 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

Trước đây, mức hỗ trợ được quy định chỉ là 01 triệu đồng/người/tháng, không phụ thuộc vào thời gian đào tạo.

Những người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày 15/5/2021 nhưng chưa có quyết định hỗ trợ học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề mới nêu trên.

Các văn bản đáng chú ý khác:

 1. Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất;
 2. Thông tư 28/2021/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12;
 3. Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam;
 4. Nghị định 52/2021/NĐ-CP Về việc Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021;
 5. Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
 6. Quyết định 12/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
 7. Thông tư 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
 8. Quyết Định 757/QĐ-BTC Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *