BẢN TIN DOANH NGHIỆP SỐ 06 THÁNG 04/2021

Các đối tượng hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư


Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Các lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP gồm: Giao thông vận tải, lưới điện, nhà máy điện, lĩnh vực thủy lợi, cung cấp nước sạch, y tế, giáo dục – đào tạo, hạ tầng công nghệ thông tin.

Trong đó, về đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư, Điều 30 Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định gồm:

 • Nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất dự án được chấp thuận được hưởng mức ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu;
 • Nhà đầu tư có cam kết sử dụng nhà thầu trong nước tham gia thực hiện dự án với giá trị công việc chiếm tỷ lệ từ 25% tổng mức đầu tư của dự án trở lên được hưởng mức ưu đãi 3% khi đánh giá hồ sơ dự thầu;
 • Nhà đầu tư khi tham gia lựa chọn nhà đầu tư quốc tế có cam kết sử dụng hàng hóa, vật tư, vật liệu, thiết bị trong nước để thực hiện dự án với giá trị chiếm tỷ lệ từ 25% tổng mức đầu tư của dự án trở lên được hưởng mức ưu đãi 2% khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Đặc biệt, nếu nhà đầu tư thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng mức cao nhất theo quy định của hồ sơ mời thầu.

Riêng trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà đầu tư có đề xuất dự án được chấp thuận.

Nghị định 35/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2021.

Thay đổi biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/5/2021


Ngày 16/3/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư này ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh. Các biểu mẫu này được sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Cụ thể gồm các mẫu sau đây:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân; công ty TNHH một thành viên; công ty TNHH hai thành viên trở lên; công ty cổ phần; công ty hợp danh;
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài…
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân…
 • Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;
 • Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh; Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh…

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/5/2021.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao từ 30/4/2021


Ngày 16/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

Theo đó, Điều 3 Quyết định này nêu rõ, để được xác định là doanh nghiệp công nghệ cao thì các doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí của điểm a, b khoản 1 Điều 18 Luật Công nghệ cao gồm:

 • Sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;
 • Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt chuẩn của Việt Nam. Nếu chưa đạt thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành.

Đồng thời, các doanh nghiệp này cũng phải đáp ứng đủ 03 tiêu chí sau:

 • Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hằng năm của doanh nghiệp;
 • Tỷ lệ tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp hằng năm đạt ít nhất 0,5% nếu có tổng vốn từ 000 tỷ đồng và có tổng số lao động từ 3.000 người trở lên; ít nhất 1% với doanh nghiệp không phải trường hợp trên, có tổng vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số lao động từ 200 người trở lên…
 • Tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 1% nếu có tổng nguồn vốn từ 000 tỷ đồng và có tổng sổ lao động từ 3.000 người trở lên…

Quyết định 10/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/4/2021.

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *