BẢN TIN PHÁP LÝ SỐ 05 THÁNG 04/2021

Quy chuẩn mới về khí thải mức 5 đối với xe ô tô


Ngày 06/4/2021, Bộ GTVT ban hành Thông tư 06/2021/TT-BGTVT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 (tương ứng với mức Euro 5 trong quy định kỹ thuật của Ủy ban Kinh tế châu Âu của Liên hợp quốc cũng như trong chỉ thị của Liên minh châu Âu về khí thải xe cơ giới sản xuất mới) đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Theo đó, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 109:2021/BGTVT áp dụng cho các đối tượng sau:

 • Các cơ sở sản xuất, lắp ráp hoặc tổ chức, cá nhân nhập khẩu xe ô tô;
 • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô.

Các loại xe ô tô được áp dụng trong Quy chuẩn 109:2021/BGTVT bao gồm các xe ô tô có ít nhất bốn bánh, được phân loại thành các xe ô tô khối lượng chuẩn thấp, xe ô tô khối lượng chuẩn cao được giải thích tại các điểm 4.1 và 4.2 Điều 4 Phần I Quy chuẩn 109:2021/BGTVT.

Lưu ý: Quy chuẩn này không áp dụng đối với các loại xe ô tô sau đây:

 • Xe ô tô được thiết kế, chế tạo để chạy trên các loại địa hình và đường không thuộc hệ thống giao thông đường bộ.
 • Xe ô tô điện (ô tô chỉ sử dụng điện làm nguồn động lực).

Tiêu chuẩn khí thải Euro bao gồm những định mức về nồng độ của các loại khí sinh ra trong quá trình hoạt động của xe như nitrogen oxide (NOx), hydrocarbons (HC), carbon monoxide (CO) và hạt vật chất (PM) được các nước thành viên EU thông qua và áp dụng. Định mức khí thải này đối với các loại xe là khác nhau (xe tải khác xe con, xe con chạy dầu diesel khác xe con chạy xăng). Hiện nay, tiêu chuẩn này đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mục đích của tiêu chuẩn khí thải là để loại trừ những chiếc xe tạo ra quá nhiều ô nhiễm, bảo vệ môi trường, tạo ra các sản phẩm xe ô tô mới sạch hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu.

Tiêu chuẩn Euro 5 là mức cao nhất trong lộ trình đã đề ra tiếp tục thắt chặt giới hạn hạt phát thải từ động cơ diesel và yêu cầu tất cả các xe chạy máy dầu phải trang bị bộ lọc hạt để đáp ứng những yêu cầu mới. Euro 5 cũng yêu cầu rất chi tiết về giới hạn số lượng và trọng lượng của các hạt thải. Cùng với đó, lần đầu tiên các động cơ phun xăng trực tiếp đã được áp dụng khối lượng hạt bụi trong khí thải.

Thông tư 06/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Áp dụng biểu mức thu phí mới trong chăn nuôi kể từ ngày 17/05/2021


Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 24/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.

Theo đó, mức thu phí trong chăn nuôi được quy định tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư 24/2021/TT-BTC, áp dụng như sau:

 • Áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí tại Biểu mức thu phí kể từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021;
 • Áp dụng mức thu phí tại Biểu mức thu phí kể từ ngày 01/01/2022 trở đi.

Ngoài ra, áp dụng miễn thu phí đối với các đối tượng sau:

 • Cá nhân thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng;
 • Tổ chức, cá nhân ở các xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nội dung thu phí quy định tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư 24/2021/TT-BTC.

Thông tư 24/2021/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/5/2021.

Thuốc lá và rượu được dán tem điện tử


Ngày 30/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Theo đó, từ ngày 01/7/2022, thuốc lá và rượu sẽ phải dán tem điện tử theo mẫu mới như sau:

Đối với mẫu tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước:

 • Tem có kích thước 2,2 cm x 4,5 cm, chất liệu giấy, có hoa văn bóng nước chìm định lượng 65g/m2; trên tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa các thông tin, dữ liệu điện tử;
 • Trên tem có in dòng chữ TEM ĐIỆN TỬ THUỐC LÁ, có ký hiệu mẫu tem là TTL, có in mã vạch QR code; có ký tự để phân biệt các ký hiệu tem điện tử thuốc lá và năm in của tem.

Đối với mẫu tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước:

 • Tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa các thông tin, dữ liệu điện tử được tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;
 • Tem có 02 loại dán vào chai rượu có độ cồn bằng hoặc lớn hơn 20° và nhỏ hơn 20°; cả 2 loại đều có kích thước 11cm x 1.3cm, in mã vạch QR code, năm in tem và ký tự để phân biệt các ký hiệu tem điện tử.

Thông tư 23/2021/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.

Quy định về thời hạn của giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng phát hành


Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 01/2021/TT-NHNN về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, quy đinh thời hạn, ngày phát hành và ngày đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá như sau:

 • Trái phiếu có thời hạn từ một năm trở lên, thời hạn cụ thể do tổ chức tín dụng quy định;
 • Trái phiếu phát hành cùng một đợt và cùng thời hạn được ghi cùng ngày phát hành và cùng ngày đến hạn thanh toán.

Thời hạn, ngày phát hành và ngày đến hạn thanh toán đối với kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định.

Trong đó, lãi suất giấy tờ có giá do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành quyết định phù hợp với quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư 01/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 17/5/2021 và thay thế Thông tư 33/2019/TT-NHNN, Thông tư 34/2013/TT-NHNN.

Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng mới từ 01/4/2021


Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng.

Theo đó, so với Nghị định 37/2015/NĐ-CP đã quy định rõ việc việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được áp dụng trong cả thời gian hợp đồng được gia hạn.

Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp sau:

 • Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng có thỏa thuận khác;
 • Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng có thỏa thuận khác;
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Đối với hợp đồng trọn gói, bổ sung thêm 2 trường hợp được điều chỉnh hợp đồng sau:

 • Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng có thỏa thuận khác;
 • Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

Nghị định 50/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

Bỏ sổ hộ khẩu, công dân được tra thông tin cư trú bằng tin nhắn


Một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân mới đây đã được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 37/2021/NĐ-CP.

Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020 quy định, từ ngày 01/7/2021 sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu. Những sổ hộ khẩu giấy trước đó đã được cấp thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2021.

Khi đó, công dân khi muốn khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì có thể thực hiện bằng các hình thức nêu tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 37/2021/NĐ-CP gồm:

 • Thông qua văn bản yêu cầu cung cấp thông tin: Văn bản này phải nêu rõ lý do cần khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thời gian khai thác, thông tin cần khai thác và cam đoan về việc chịu trách nhiệm trong sử dụng khi được cung cấp. Người có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin;
 • Thông qua dịch vụ nhắn tin: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an;
 • Thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an: Thực hiện theo hướng dẫn về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ Công an.

Nghị định 37/2021/NĐ-CP được ban hành ngày 29/3/2021 và có hiệu lực từ ngày 14/5/2021.

Các doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP


Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định một số đối tượng doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 gồm một số Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất và kinh doanh trong một số ngành kinh tế.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, bao gồm các đối tượng hoạt động trong một số ngành kinh tế sau:

 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
 • Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
 • Xây dựng;
 • Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;
 • Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);
 • Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh, bao gồm các đối tượng hoạt động trong một số ngành kinh tế sau:

 • Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
 • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;
 • Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

Các văn bản đáng chú ý khác:

 1. Nghị định 52/2021/NĐ-CP Về việc Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021;
 2. Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam;
 3. Quyết định 12/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;
 4. Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
 5. Nghị định 51/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia;
 6. Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng;
 7. Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *