BẢN TIN DOANH NGHIỆP SỐ 05 THÁNG 03/2021

Điểm mới trong thông báo chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh


Kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021, theo quy định của pháp luật, cụ thể tại khoản 01 Điều 92 NĐ 01/2021, thì khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

  • Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;
  • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; và
  • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

So với quy định trước trước đây thì không có quy định rõ các giấy tờ phải nộp kèm theo Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Việc quy định cụ thể và rõ ràng như vậy giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Thêm đối tượng được uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp


Theo quy định trước đây, thì người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021, thì pháp luật đã bổ sung thêm 02 trường hợp được phép uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích: Khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích: Khi nộp hồ sơ phải có các giấy tờ sau:

  • Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp;
  • Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; và
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

Mã số doanh nghiệp là mã số đơn vị tham gia Bảo hiểm xã hội


Theo quy định trước đây, cụ thể là tại khoản 01 Điều 08 NĐ 78/2015, Chính phủ ban hành có quy định rằng: Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp”. Như vậy, mã số doanh nghiệp cũng chính là mã số thuế của doanh nghiệp đó.

Tuy nhiên, theo quy định hiện tại thì: “Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp”. Như vậy kể từ ngày 04/01/2021, mã số doanh nghiệp vừa là mã số thuế và vừa là mã số Bảo hiểm xã hội của Doanh nghiệp đó.

Thời gian sửa đổi, bổ sung đăng ký hồ sơ qua mạng điện tử là 60 ngày


Doanh nghiệp có thể tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng hình thức sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số.

Trong trường hợp hồ sơ nộp qua mạng điện tử có sai sót, doanh nghiệp được phép sửa chữa, bổ sung hồ sơ trong một thời hạn nhất định.

Theo quy định cũ thì thời gian mà doanh nghiệp có thể sửa đổi, bổ sung hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày có thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2021, thì thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sẽ là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Các văn bản đáng chú ý khác:

  1. Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp;
  2. Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *