QUYỀN & NGHĨA VỤ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA KHI LY HÔN

VPLaw xin gửi đến Quý khách hàng quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn như sau:

Theo quy định của pháp luật, sau khi ly hôn, trong trường hợp vợ chồng và người thứ ba không có thỏa thuận khác thì quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn.

Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng trách nhiệm liên đới của vợ chồng, và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng.

Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng

☢️  Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. hoặc giao dịch khác phù hợp về đại diện giữa vợ chồng trong quan hệ kinh doanh, trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng.

☢️   Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng, cụ thể:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng

Bên cạnh việc chịu trách nhiệm liên đới đối với các nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng thì vợ, chồng còn phải tự mình thực hiện nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng. Cụ thể:

1. Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn;

2. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 37 của Luật này;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

Mọi vướng mắc liên quan đến tư vấn thủ tục ly hôn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ VPLaw để nhận được sự hướng dẫn tận tình nhất từ các luật sư và các chuyên gia hàng đầu qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email đề nghị tư vấn đến info@vplaw.vn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *