PHÂN BIỆT CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN & ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

 

Nội dung

Chi nhánh

Văn phòng đại diện

Địa điểm kinh doanh

Khái niệm

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Hoạt động kinh doanh

Được đăng ký kinh doanh tất cả các ngành, nghề kinh doanh công ty đăng ký.

Không có chức năng kinh doanh.

Chỉ có chức năng đại diện theo ủy quyền của Công ty.

Được đăng ký một số ngành, nghề công ty đăng ký.

Con dấu, giấy phép hoạt động

✅ Có con dấu riêng;

Có giấy chứng nhận hoạt động riêng.

✅ Có con dấu riêng;

Có giấy chứng nhận hoạt động riêng.

❎ Không có dấu riêng;

Có Giấy chứng nhận hoạt động riêng.

Về đặt tên

Tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”

Tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện”

Không bắt buộc phải để tên doanh nghiệp khi đặt tên cho địa điểm kinh doanh

Ký kết hợp đồng

✅ Được phép ký hợp đồng kinh tế

❎ Không được đứng tên trên hợp đồng kinh tế

❎ Không được đứng tên trên hợp đồng kinh tế

Xuất hóa đơn

✅ Được phép sử dụng và xuất hóa đơn.

❎ Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn.

❎ Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn.

Mã số thuế

✅ Có mã số thuế riêng.

Chi nhánh kê khai thuế theo mã số thuế chính là mã số chi nhánh ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

✅ Có mã số thuế riêng.

Văn phòng đại diện kê khai thuế theo mã số thuế chính là mã số Văn phòng ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

❎ Không có mã số thuế riêng.

– Đối với địa điểm kinh doanh cùng tỉnh thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính sẽ kê khai và nộp thuế cho địa điểm kinh doanh.

– Đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính, Địa điểm phải đăng ký mã số thuế phụ thuộc tại Cục thuế nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở và kê khai theo mã số thuế phụ thuộc.

Hạch toán  thuế

Hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc

Kê khai độc lập với công ty tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở Văn phòng đại diện quản lý.

Hạch toán phụ thuộc

Các loại thuế phải nộp

Thuế môn bài

Thuế Giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân.

Thuế môn bài.

Thủ tục thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thành lập phức tạp hơn địa điểm kinh doanh.

Thay đổi địa chỉ khác quận phải làm thủ tục xác nhận thuế trước khi thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận.

Hồ sơ thành lập phức tạp hơn địa điểm kinh doanh.

Thay đổi địa chỉ khác quận phải làm thủ tục xác nhận thuế trước khi thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận.

Hồ sơ thành lâp đơn giản;

Khi thay đổi địa chỉ không phả làm thủ tục xác nhận thuế.

Căn cứ vào các đặc điểm của các hình thức thành lập nêu trên, Doanh nghiệp lựa chọn hình thức thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh phù hợp với mục đích kinh doanh của mình.

Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh,Quý khách hàng vui lòng liên h VPLaw để nhận được sự hướng dẫn tận tình nhất từ các luật cácchuyên gia hàng đầu qua số tổng đài vấn 0865576604 hoặc gửi email đề nghị vấn đến info@vplaw.vn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *