a

Facebook

Zalo

Copyright 2020 All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

8:00 - 19:00

Open from Monday to Friday.

0865576604

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

0865576604

Call us for a free consultation

Facebook

Search
Menu
 

Thành lập doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc > Doanh nghiệp  > Thành lập doanh nghiệp

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY BẢO HIỂM

Kinh doanh bảo hiểm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khác với các công ty thông thường. Công ty bảo hiểm không thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch đầu tư hay các cơ quan đăng ký kinh doanh khác mà phải đăng ký hoạt động và chịu sự giám sát của Bộ Tài chính – Cục Quản lý giám sát bảo hiểm. Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc – VPLaw tư vấn thủ tục thành lập công ty bảo hiểm theo pháp luật hiện hành như sau: Căn cứ pháp lý: ...

Continue reading

NÊN THÀNH LẬP CÔNG TY, DOANH NGHIỆP HAY HỘ KINH DOANH?

Nên thành lập công ty, doanh nghiệp hay hộ kinh doanh là câu hỏi của rất nhiều người bởi người muốn thành lập không rõ ưu, nhược điểm mỗi loại hình thế nào? Vì vậy, tại bài viết này, VPLaw sẽ làm rõ ưu, nhược điểm của mỗi loại hình doanh nghiệp, từ đó giúp bạn biết được loại hình doanh nghiệp phù hợp với mục đích kinh doanh của mình.  Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh cá thể là gì? Đăng ký doanh nghiệp  Đăng ký doanh nghiệp còn được gọi là thành lập công ty. Đây...

Continue reading

THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Thủ tục thành lập Công ty Hợp danh Thành phần hồ sơ 1.     Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 2.     CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hợp lệ của chủ DNTN; 3.     Giấy uỷ quyền cho người nộp hồ sơ; 4.     Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ kèm CMND sao y công chứng. Thời hạn giải quyết 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Lệ phí 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua...

Continue reading

THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Thủ tục thành lập Công ty Hợp danh Thành phần hồ sơ 1.     Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 2.     Điều lệ công ty; (có họ, tên và chữ ký của các thành viên hợp danh) 3.     Danh sách thành viên; (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 4.     Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: a.          CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hợp lệ đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; b.          Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy...

Continue reading

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên Thành phần hồ sơ 1.     Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 2.     Điều lệ công ty; (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức) 3.     Danh sách thành viên; (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 4.     Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: a.          CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hợp lệ đối với trường...

Continue reading

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục thành lập Công ty Cổ phần Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) Điều lệ công ty; (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức) Danh sách cổ đông sáng lập CTCP; (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; (theo mẫu quy định tại...

Continue reading

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty chuyển đổi; Quyết đinh của chủ sở hữu về việc chuyển đổi; Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý; Danh sách thành viên đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty...

Continue reading

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH Doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả những ngành, nghề mà luật không cấm. Doanh nghiệp có nghĩa vụ đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kieienj theo...

Continue reading

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MTV

Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT 2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp) 3. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Hoặc: Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) và Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của từng...

Continue reading

THỦ TỤC THÔNG BÁO MẪU DẤU

Pháp luật quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây: Làm con dấu lần đầu sau khi thành lập doanh nghiệp; Thay đổi mẫu con dấu/ số lượng con dấu của doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện; Hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện. A. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ 1.1 Thông...

Continue reading
0865576604