HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MTV

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT


2. Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp)


3. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Hoặc: Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) và Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của từng đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.


4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

    • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
    • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
    • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.


Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục thành lập Công ty TNHH MTV, Quý khách hàng vui lòng liên hệ VPLaw để nhận được sự hướng dẫn tận tình nhất từ các luật sư và các chuyên gia hàng đầu qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email đề nghị tư vấn đến info@vplaw.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *