TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH PHÁP LÝ THÁNG 03/2022

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Nghiên cứu và cập nhật các quy định của pháp luật cũng như các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực được phân công.
 • Viết bài liên quan đến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực pháp luật được phân công.
 • Thực hiện các thủ tục về doanh nghiệp, giấy phép hoạt động kinh trong trong các lĩnh vực.
 • Và một số công việc khác theo yêu cầu.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Sinh viên năm 3, năm 4, có laptop, có xe để đi chuyển.
 • Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tốt (Tiếng Việt và tiếng Anh).
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Cẩn thận, cầu toàn và có trách nhiệm.
 • Tích cực và hết mình trong công việc.
 • Thời gian làm việc: 8h30-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 (Thứ 7 từ 8h30 đến 12h).

PHÚC LỢI CÔNG VIỆC

 • Được các luật sư hướng dẫn và đào tạo các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực pháp lý.
 • Được hưởng lương thực tập nếu đạt KPI, hỗ trợ công tác phí.
 • Học hỏi, tiếp xúc các công việc thực tế.
 • Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu đáp ứng các yêu cầu của công ty.

ỨNG TUYỂN

Ứng viên gửi CV, bảng điểm và chứng chỉ (nếu có) qua:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *