THỦ TỤC HUỶ HOÁ ĐƠN GIẤY KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/9/2018 và Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/9/2019 thì kể từ ngày 1/11/2020, đơn vị kinh doanh bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử. Theo đó, đơn vị kinh doanh còn dư hoá đơn giấy cần phải thực hiện thủ tục huỷ hoá đơn giấy để đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử.

1.Thủ tục huỷ hoá đơn giấy để đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử


Thủ tục huỷ hoá đơn giấy được hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014, cụ thể:

Bước 1 Đơn vị kinh doanh (trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh) thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

Thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải bao gồm đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức kinh doanh

Bước 2 Đơn vị kinh doanh lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy phải ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy; Hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử

Bước 3 Đơn vị kinh doanh lập biên bản hủy hóa đơn

Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn cần ký vào biên bản hủy hóa đơn, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót

Bước 4 Đơn vị kinh doanh phải làm thông báo kết quả hủy hóa đơn Theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Lưu ý:

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy

– Số lượng: 2 bản (một bản lưu nội bộ tổ chức, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp)

– Thời hạn gửi thông báo kết quả: chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện thủ tục hủy hóa đơn

2.Thời hạn huỷ hoá đơn giấy


– Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với Cơ quan thuế.

– Trường hợp Cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục huỷ hoá đơn giấy và đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử, Quý khách hàng vui lòng liên hệ VPLaw để nhận được sự hướng dẫn tận tình nhất từ các luật sư và các chuyên gia hàng đầu qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *