THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN


Doanh nghiệp được gia hạn giấy phép phải bảo đảm các quy định sau đây:
– Bảo đảm các điều kiện cấp giấy phép.
– Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động cho thuê lại lao động từ 02 lần trở lên trong thời hạn của giấy phép liền kề trước đó.- Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo.
– Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 60 ngày làm việc.

 

2. CƠ QUAN THỰC HIỆN


Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

3.QUY TRÌNH THỰC HIỆN


Quy trình Nội dung Thời gian Lưu ý
Bước 1 Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 60 ngày làm việc Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ
Bước 2 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ
Bước 3 Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, gia hạn giấy phép đối với doanh nghiệp Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Trường hợp không gia hạn giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không gia hạn giấy phép

 

4.CÁCH THỨC THỰC HIỆN


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí
Trực tiếp 27 Ngày làm việc Tùy từng điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động thu phí, lệ phí
Trực tuyến
Dịch vụ bưu chính

 

5.THÀNH PHẦN HỒ SƠ


Tên giấy tờ Số lượng
1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 Bản chính: 1
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Bản sao: 1
3. Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động theo Mẫu số 05 Bản chính: 1
Trường hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì bổ sung thêm các văn bản sau:
Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 

(được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng)

Bản chính: 1
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam thì phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp

Lưu ýcác văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng

Bản chính: 1
Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong các loại văn bản sau: 

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

(Trường hợp các văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt).

 

Bản sao có chứng thực: 1

 

Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, Quý khách hàng vui lòng liên hệ VPLaw để nhận được sự hướng dẫn tận tình nhất từ các luật sư và các chuyên gia hàng đầu qua tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *