THỦ TỤC ĐƠN PHƯƠNG LY HÔN

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:


 1. Đơn xin ly hôn (theo mẫu);
 2. Bản sao Giấy CMND (Hộ chiếu);
 3. Hộ khẩu (có Sao y bản chính);
 4. Bản chính giấy chứng nhận kết hôn, trong trường hợp mất bản chính giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải trình bày rõ trong đơn kiện;
 5. Bản sao giấy khai sinh con (nếu có con);
 6. Bản sao chứng từ, tài liệu về quyền sở hữu tài sản (nếu có tranh chấp tài sản);
 7. Nếu hai bên kết hôn tại Việt Nam, sau đó vợ hoặc chồng xuất cảnh sang nước ngoài (không tìm được địa chỉ) thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương về việc một bên đã xuất cảnh và đã tên trong hộ khẩu;
 8. Nếu hai bên đăng ký kết hôn theo pháp luật nước ngoài muốn ly hôn tại Việt Nam thì phải hợp thức lãnh sự giấy đăng ký kết hôn và làm thủ tục ghi chú vào sổ đăng ký tại Sở Tư pháp rồi mới nộp đơn xin ly hôn. Trong trường hợp các bên không tiến hành ghi chú nhưng vẫn muốn ly hôn thì trong đơn xin ly hôn phải trình bày rõ lý do không ghi chú kết hôn.

 

II.THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VỤ ÁN:


 • Nếu là vụ việc đơn phương ly hôn thì Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết.
 • Nếu bị đơn (người bị kiện) có nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) ở Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài do Tòa án nhân dân cấp Tỉnh/thành phố nơi bị đơn cư trú hoặc làm việc thụ lý và giải quyết.
 • Nếu bị đơn (người bị kiện) không có nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) ở Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết vụ việc ly hôn có yếu tố nước ngoài do Tòa án nhân dân cấp Tỉnh/thành phố nơi nguyên đơn cư trú hoặc làm việc thụ lý và giải quyết.

 

III. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:


 • Thời hạn chuẩn bị xét xử: Từ 4 đến 6 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án.
 • Thời hạn mở phiên tòa: Từ 1 đến 2 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử.
 • Án phí: 200. 000 đồng

 

IV.THẨM QUYỀN NỘP ĐƠN:


Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, đương sự trong vụ án ly hôn phải là người tiếp nộp đơn và tham gia các hoạt động tố tụng trong vụ án, không được ủy quyền cho người khác hay người thân trong gia đình vì hoạt động này liên quan đến quyền nhân thân nên không thể ủy quyền cho người khác hoạt động thay.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *