THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ KINH DOANH

I. Yêu cầu, điều kiện thực hiện


Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

1.Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;

2.Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;

3.Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

4.Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia;

5.Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

6. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

II.Thành phần hồ sơ


Thành phần hồ sơ

Khoản 2 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký);
2. Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký);
3. Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản)Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty;
4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);
7. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;
8. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ

III. Nơi tiếp nhận hồ sơ


Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

IV. Thời hạn giải quyết


03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

V. Lệ phí


50.000 đồng/ lần cấp

Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục thay đổi trụ sở kinh doanh, Quý khách hàng vui lòng liên hệ VPLaw để nhận được sự hướng dẫn tận tình nhất từ các luật sư và các chuyên gia hàng đầu qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email đề nghị tư vấn đến info@vplaw.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *