THỦ TỤC CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÓ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DO PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CẤP

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN


– Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động, cơ sở phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép. Trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động.
– Khi giấy phép hoạt động bị mất, bị hư hỏng thì cơ sở phải đề nghị cấp lại giấy phép.

 

2.CƠ QUAN THỰC HIỆN


Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

 

3.QUY TRÌNH THỰC HIỆN


Bước 1: Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định,

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động

Lưu ý: Trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

 

4.CÁCH THỨC THỰC HIỆN


Hình thức nộp

Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí

Trực tiếp

15 Ngày làm việc

Tùy từng điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động thu phí, lệ phí

Dịch vụ bưu chính

 

5.THÀNH PHẦN HỒ SƠ


Tên giấy tờ

Số lượng

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép Bản chính: 1
2. Giấy phép hoạt động Bản chính: 1
3. Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động Bản chính: 1

 

Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ VPLaw để nhận được sự hướng dẫn tận tình nhất từ các luật sư và các chuyên gia hàng đầu qua tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *