DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT

Làm sao để một hợp đồng mua bán nhà đất vừa phù hợp với những quy định của pháp luật để phát sinh hiệu lực, vừa đảm bảo lợi ích tối đa nhất cho các bên tham gia giao dịch đó? Để giải quyết vấn đề này của quý khách, VPLaw cung cấp dịch vụ pháp lý tư vấn hợp đồng mua bán đất đai, nhà đất cho quý khách hàng, giúp đem lại an toàn pháp lý cùng lợi ích cao nhất khi xác lập, thực hiện hay khi xảy ra tranh chấp liên quan.

Nội dung dịch vụ tư vấn liên quan đến hợp đồng mua bán đất đai, nhà đất:

‣ Tư vấn về các quy định của pháp luật về hình thức của hợp đồng mua bán đất đai, nhà đất, đảm bảo phát sinh hiệu lực;

‣ Tư vấn về nội dung hợp đồng mua bán đất đai, nhà đất: quyền và nghĩa vụ của các bên, vấn đề bàn giao nhà đất, phương thức thanh toán, các biện pháo bảo đảm nghĩa vụ thanh toán, những rủi ro khi thực hiện hợp đồng, điều khoản về phạt hợp đồng, thủ tục hợp pháp hóa nhà đất theo quy định của pháp luật;

‣ Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất, phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất để đảm bảo lợi ích của khách hàng theo yêu cầu.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồng, tư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *