CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TRẦN THỊ HỒNG NGỌC

 

TRẦN THỊ HỒNG NGỌC

Chuyên viên tư vấn

Email: ngoc.tth@vplaw.vn

SĐT: 0399.309.302

 

Cộng sự Trần Thị Hồng Ngọc là chuyên viên tư vấn cộng tác lâu năm với Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc. Cộng sự Hồng Ngọc là chuyên viện tư vấn trong các lĩnh vực Doanh nghiệp, Dân sự, thuế, hợp đồng, bảo hiểm xã hội và hôn nhân gia đình.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chuyên viên tư vấn pháp lý tại Công Ty TNHH Tư vấn Việt Phúc (08/2018 – nay):

Đăng ký thành lập doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu với tổng giá trị đăng ký hơn 500 tỷ đồng; và

Đăng ký nhãn hiệu cho các cá nhân, tổ chức; và

Thực hiện các thủ tục phá sản, sáp nhập, hợp nhất và chia, tách doanh nghiệp cho một số công ty trong các lĩnh vực truyền thông, xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng; và

Giải quyết các thủ tục thuế cho các cá nhân, tổ chức; và

Giải quyết các thủ tục yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu; và

Tham gia tố tụng, giải quyết tranh chấp nhằm thu hồi nợ cho khách hàng trong tranh chấp mua bán hàng hóa; và

Thực hiện thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần cho các cá nhân, tổ chức; và

Xây dựng kế hoạch, triển khai hệ thống hóa văn bản pháp lý của doanh nghiệp trong lĩnh vực hóa học và dược phẩm; và

Thực hiện thủ tục ly hôn, yêu cầu quyền nuôi con.

PHƯƠNG CHÂM NGHỀ NGHIỆP

“Nhanh chóng hoàn thành các vụ việc trong lĩnh vực pháp lý, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; Xây dựng niềm tin trong mối quan hệ với khách hàng; và Nâng cao lợi ích của khách hàng trong quá trình làm việc.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *