Bản Tin Số 17 Tháng 10/2020

Quy trình phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan bảo hiểm xã hội


Ngày 15/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, nội dung cụ thể như sau:

 • Sau khi cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ quan đăng ký kinh doanh chia sẻ thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và thông tin về tổng số lao động dự kiến, ngành, nghề kinh doanh, phương thức đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
 • Khi có sự thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ quan đăng ký kinh doanh chia sẻ thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
 • Mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh, văn phòng đại diện được sử dụng làm mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội.
 • Khi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đóng bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội chia sẻ thông tin về số lượng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan đăng ký kinh doanh để thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước


Ngày 26/10/2020, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 1663/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước, trong đó:

Bí mật Nhà nước độ Tối mật

 • Nội dung báo cáo kiểm toán;
 • Thông báo kết quả kiểm toán;
 • Thông báo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với cuộc kiểm toán thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; và
 • Cuộc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chưa công khai.

Bí mật Nhà nước độ Mật

 • Kế hoạch kiểm toán các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cuộc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chưa công khai.
 • Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán, biên bản kiểm tra, đối chiếu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của kiểm toán viên chưa công khai.
 • Nội dung báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán, thông báo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chưa công khai.
 • Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán chưa công khai.

Chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục


Ngày 22/10/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM ban hành hướng dẫn về đối tượng áp dụng các mức phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục tại Công văn 3517GDĐT-TC như sau:

Mức 2, hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng với

 • Cán bộ quản lý và giáo viên của các trường chuyên biệt.
 • Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng

Mức 3, hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng với

Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng II.

Mức 4, hệ số 0.1 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng với

 • Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng III.
 • Thủ quỹ cơ quan, đơn vị.

Lưu ý: Đối tượng Nhân viên bảo vệ trường học không thuộc diện được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005.

Mức xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn


Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Theo đó, mức xử phạt đối với hành vi sử dụng hoá đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hoá đơn như sau:

 • Phạt tiền từ 000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.

Tiền phạt chậm nộp

Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm có nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm.

Miễn tiền phạt vi phạm hành chính thuế, hoá đơn

Căn cứ theo khoản 1 Điều 43 của Nghị định, người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn bị thiệt hại về vật chất trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế được miễn tiền phạt. Theo đó, trường hợp bất khả kháng bao gồm:

 • Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;
 • Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ.

Lưu ý: Mức miễn tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt còn lại trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ đi giá trị được bảo hiểm, bồi thường (nếu có).


Các văn bản đáng chú ý khác:

 1. Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam.
 2. Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
 3. Thông tư 07/2020/TT-BLĐTTXH quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
 4. Công văn 6943/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế nguyên liệu chênh lệch tồn kho do Tổng cục Hải quan ban hành.
 5. Công văn 8138/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành.
 6. Thông tư 04/2020/TT-BNV quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số  93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
 7. Công văn 4218/BTTTT-CATTT về đánh giá mức độ đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ: Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *