Bản tin số 13 Tháng 7/2020

Chỉ còn 3 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời


Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ban hành ngày 25/11/2019, có hiệu lực ngày 01/7/2020, Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng đối với 03 trường hợp sau:

• Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;

• Cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển sang làm viên chức;

• Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Trước đó, theo quy định của Luật viên chức 2010, sau khi viên chức đã thực hiện xong Hợp đồng làm việc xác định thời hạn và tiếp tục ký hợp đồng sẽ được ký Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (thường gọi là Biên chế suốt đời).

Mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu tăng lên 11 triệu đồng


Ngày 02/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực ngày 01/7/2020.

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được điều chỉnh như sau:

• Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) tăng lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

• Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng tăng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Theo quy định hiện hành kỳ tính thuế tiền công, tiền lương của doanh nghiệp được tính theo năm, từ ngày 01/01. Do vậy, doanh nghiệp tạm ứng trước thuế thu nhập cá nhân khi quyết toán thuế sẽ được truy hoàn.

Không cần về quê làm hộ chiếu khi đã có căn cước công dân


Theo quy định của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, công dân Việt Nam có thể làm hộ chiếu tại bất kỳ cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nào thuận lợi nhất mà không phải về địa phương nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Cụ thể, quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 15 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam:

• Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; trường hợp có Thẻ căn cước công dân thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

• Đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Cần lưu ý,  công dân phải có thẻ căn cước công dân thì mới có thể đề nghị cấp hộ chiếu tại bất cứ cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nào thuận lợi.

Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước


Ngày 28/6/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 70/2020/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 28/6/2020.

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện như sau:

• Từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020: Mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

• Từ ngày 1/1/2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ, tức là quay trở lại mức cũ.

Nghị định này được ban hành nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo dỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Quy định mới về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết


Theo Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính Phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có hiệu lực ngày 24/6/2020, tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được quy định như sau:

• Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

Tức là, nâng ngưỡng khống chế tổng chi phí lãi vay từ 20% lên 30%.

• Trường hợp không áp dụng khống chế chi phí lãi vay như trên bao gồm: tổ chức tín dụng; tổ chức kinh doanh bảo hiểm; các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ; các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước.

Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kếttheo khoản 3 Điều 4 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017.

Các văn bản đáng chú ý khác:

1.Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

2. Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

3. Nghị định 75/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi.

4. Nghị định 73/2020/NĐ-CP quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ: Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *