Bản tin số 09 tháng 5/2020

Quy định mới trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/01/2020 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020. Theo đó, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng được quy định cụ thể lần đầu trong một văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Nghị định cũng tách bạch rõ ràng giữa kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa.

Không những thế Nghị định còn bổ sung quy định về hợp đồng vận chuyển và kinh doanh vận tải bằng taxi. Ngày nay, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ KH-ĐT và UBND cấp tỉnh cũng phải có trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện kinh doanh vận tải.

Xử lý các trường hợp khai sai mã loại hình trong thủ tục hải quan

Công văn số 2904/TCHQ-GSQL ban hành ngày 05/5/2020 hướng dẫn hướng xử lý đối với các trường hợp khai sai mã loại hình trong tờ khai hải quan.

Theo đó, trường hợp kết quả kiểm tra xác định hàng hóa thuộc các tờ khai kê khai sai mã loại hình nêu tại công văn số 759/HQHNN-NV được kê khai đúng và được theo dõi, quản lý, sử dụng theo đúng mục đích sản xuất hàng hóa xuất khẩu phù hợp với mã loại hình doanh nghiệp kiến nghị và xác định doanh nghiệp không gian lận, không lợi dụng việc khai sai mã loại hình để trốn thuế; gian lận xuất xứ hoặc vi phạm chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì chấp nhận các tờ khai đã khai sai mã loại hình để làm các thủ tục tiếp theo về báo cáo quyết toán và thực hiện quản lý hàng hóa theo đúng quy định.

Các trường hợp không phải dán tem rượu trên bao bì

Ngày 23/3/2020, Bộ Tài chính ban  hành Thông tư 15/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu.

Theo đó, rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải dán tem trên bao bì sản phẩm.
Ngoài ra, các trường hợp sau đây không phải dán tem trên bao bì sản phẩm:

• Rượu sản xuất thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại rượu.

• Rượu bán thành phẩm theo quy định tại Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP nhập khẩu.

• Rượu nhập khẩu quy định tại Điều 31 Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ.
Những nội dung nêu trên không áp dụng đối với:

• Hoạt động xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh rượu;

• Nhập khẩu rượu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế;

• Nhập khẩu rượu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, mua bán rượu giữa các khu phi thuế quan; hoạt động kinh doanh rượu tại khu phi thuế quan, hoạt động gửi kho ngoại quan;

• Rượu nhập khẩu là hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu trong, định mức được miễn thuế; xét miễn thuế, không chịu thuế.

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02/2020 quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Trong Thông tư ghi nhận cụ thể như sau:

Đối với tiền lương tháng đã đóng BHXH

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đóng BHXH của năm tương ứng

Đối với thu nhập tháng đã đóng BHXH

Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng
Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa NLĐ ra  nước ngoài làm việc

Chỉnh phủ ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Theo đó, quy định hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như sau:

• Hồ sơ cấp Giấy phép gồm văn bản đề nghị của doanh nghiệp (theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này) và các giấy tờ sau:

• 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất.

• Các giấy tờ chứng minh điều kiện về vốn theo quy định tại Điều 13 của Nghị định này.

• 01 bản chính Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ.

• 01 bản chính Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

• 01 bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động.

• Các giấy tờ chứng minh điều kiện về người lãnh đạo điều hành hoạt động và nhân viên nghiệp vụ theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

• 01 bản sao Điều lệ Công ty.

Nghị định 38/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 20/5/2020.

Các văn bản đáng chú ý khác

1.Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

2. Công văn số 2904/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về khai sai mã loại hình.

3. Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

4. Thông tư 15/2020/TT-BTChướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu có hiệu lực ngày 07/5/2020.

5. Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực từ ngày 20/5/2020.

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ: Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *