Bản tin Pháp lý tháng 02/2023

Các đối tượng được miễn lệ phí đăng ký cư trú


Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Theo đó 04 đối tượng miễn lệ phí đăng ký cư trú gồm:

 • Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật;
 • Người có công với cách mạng và thân nhân của họ;
 • Người dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người thường trú tại các xã biên giới, tại các huyện đảo; người thuộc hộ nghèo; và
 • Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

Như vậy kể từ ngày 05/02/2023, khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú 04 đối tượng trên sẽ không phải nộp lệ phí.

Thay đổi quy định phân loại nợ phải trả của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi


Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phân loại nợ phải trả theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Theo quy định cũ, các khoản nợ phải trả được phân loại bao gồm: các khoản nợ đến hạn, khoản nợ chưa đến hạn và khoản nợ quá hạn thanh toán tại thời điểm xác định giá trị. Theo quy định mới, các khoản nợ phải trả được phân loại thành 02 nhóm các khoản nợ đến hạn và chưa đến hạn.

Như vây, kể từ ngày 06/02/2023, khoản nợ quá hạn thanh toán tại thời điểm xác định giá trị không phải là một trong các loại nợ phải trả của các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi.

Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử


Ngày 30/12/2022, Bộ Khoa học và Công Nghệ ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử. Theo đó, nội dung ghi nhãn theo phương thức điện tử phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Thể hiện rõ đường dẫn trên nhãn hàng hóa, ví dụ: mã vạch, mã QR code…
 • Bảo đảm phương tiện, thiết bị và hướng dẫn khách hàng có thể truy cập tại chỗ nội dung ghi nhãn theo phương thức điện tử; và
 • Nội dung thể hiện bằng phương thức điện tử phải tương ứng với nội dung thể hiện trên nhãn trực tiếp, không làm người đọc hiểu sai lệch bản chất của hàng hóa.

Phụ lục “Một số nội dung theo tính chất của hàng hóa được thể hiện bằng phương thức điện tử” ban hành kèm theo Thông tư này quy định 27 nhóm hàng hóa có các nội dung bắt buộc được thể hiện bằng phương thức điện tử.

Như vậy, kể từ ngày 15/02/2023, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thuộc 27 nhóm hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này phải tuân thủ các quy định mới về ghi nhãn hàng hóa.

Các công việc ký HĐLĐ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp


Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Theo đó, các công việc ký kết HĐLĐ gồm các nhóm công việc sau:

 • Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập mà việc quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan;
  Ví dụ: Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính mà việc quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức;
  Ví dụ: Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan.
  Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước. Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.
 • Các công việc thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy kể từ ngày 22/02/2023, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm ký HĐLĐ hoặc Hợp đồng dịch vụ (theo quy định cũ) đối với các lao động làm các công việc nêu trên.

Xác định nguyên vật liệu, linh kiện sản xuất sản phẩm CNTT, nội dung số, phần mềm được miễn thuế nhập khẩu


Thông tư số 25/2022/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 31/12/2022 quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT và Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT; hoặc thuộc danh mục sản phẩm nội dung số theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông – công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT.

Như vậy, từ ngày 15/02/2023, các nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thỏa mãn 02 điều kiện trên sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

Các văn bản đáng chú ý khác


 1. Thông tư 41/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.
 2.  Thông tư số 12/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ (TPCP) từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành.
 3. Nghị định 128/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi bởi Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.
 4. Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *