BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 9/2023

Quy định về nhu cầu vốn không được cho vay


Ngày 28/06/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước  quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Theo đó, tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn sau:

 • Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm.
 • Để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Để mua vàng miếng.
 • Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 • Để trả nợ khoản vay nước ngoài (không bao gồm khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm), khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 • Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ;
 • Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
 • Để gửi tiền.
 • Để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.
 • Để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.
 • Để bù đắp tài chính, trừ trường hợp khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 • Khách hàng đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán, chi trả chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh, mà các chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh này phát sinh dưới 12 tháng tính đến thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay;
 • Các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là các chi phí có sử dụng nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng theo phương án sử dụng vốn đã gửi tổ chức tín dụng để được xem xét cho vay trung, dài hạn nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh đó.”.

Tuy nhiên, 03 nhu cầu vay vốn cuối cùng đang bị ngưng hiệu lực cho đến khi có văn bản pháp luật mới điều chỉnh 3 nhu cầu nói trên.

Thông tư số 06/2023/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2023.

Các trường hợp sử dụng vỉa hè không phải xin phép


Ngày 26/07/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Theo đó, 05 trường hợp sau đây được sử dụng một phần vỉa hè không phải xin phép tại TP.Hồ Chí Minh, cụ thể:

 • Tổ chức đám cưới, đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới, đám tang của hộ gia định có đăng ký cư trú tại địa phương không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ đối với đam tang;
 • Điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa đối với tổ chức, cá nhân có phương án sử dụng tạm thời vỉa hè;
 • Điểm để xe hai bánh không thu tiền dịch vụ trông, giữ xe đối với tổ chức, cá nhân có đăng ký cư trú, đăng ký hoạt động kinh doanh;
 • Điểm bố trí các công trình, tiện ích phục vụ giao thông công cộng, lắp đặt các công trình tạm, các công trình phục vụ tổ chức giao thông trên vỉa hè, dải phân cách, đảo giao thông;
 • Việc bố trí đường dành cho xe đạp.

Quyết định số số 32/2023/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01/09/2023.

Các trường hợp không được thành lập doanh nghiệp đối với người có chức vụ, quyền hạn thôi làm việc tại Bộ Xây dựng


Ngày 01/08/2023, Bộ Xây Dựng ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BXD quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của bộ xây dựng.

Theo đó 09 trường hợp sau đây không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ:

 • Quy hoạch xây dựng, kiến trúc.
 • Hoạt động đầu tư xây dựng.
 • Phát triển đô thị.
 • Hạ tầng kỹ thuật.
 • Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản.
 • Vật liệu xây dựng.
 • Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.
 • Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 • Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại các mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.).

Thông tư số 05/2023/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 20/09/2023.

Các văn bản đáng chú ý khác


 1. Thông tư 16/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành đối với thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam
 2. Thông tư 04/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự
 3. Thông tư 59/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế
 4. Thông tư 02/2023/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều 55 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *