BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 7/2023

Quy định mới về chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ


Ngày 17/5/2023, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Theo đó, các trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) khi chuyển quyền sở hữu sẽ do VSDC thực hiện mà không phải thực hiện qua hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong các trường hợp:

 • Tặng cho, thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự;
 • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp; tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; giải thể hộ kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác có liên quan;
 • Chuyển quyền sở hữu theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài hoặc quyết định của cơ quan thi hành án;
 • Chuyển quyền sở hữu do xử lý tài sản bảo đảm là trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. thực hiện phong tỏa đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong các giao dịch bảo đảm;
 • Chuyển quyền sở hữu do phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình;
 • Chuyển quyền sở hữu khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể quỹ đầu tư chứng khoán; thành lập, tăng vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ; tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên; quỹ trả bằng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong hoạt động mua bán lại của quỹ mở;
 • Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát sinh khi doanh nghiệp phát hành thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP.

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2023, các trường hợp chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên sẽ do VSDC thực hiện.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ


Ngày 01/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải đáp ứng mức vốn điều lệ tối thiểu như sau:

 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 750 tỷ đồng Việt Nam;
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 1.000 tỷ đồng Việt Nam;
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1.300 tỷ đồng Việt Nam.

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thành lập trước ngày 01/7/2023 và có mức vốn điều lệ thấp hơn mức quy định tại Nghị định 46/2023/NĐ-CP thì phải hoàn thành bổ sung đủ vốn điều lệ tối thiểu và ký quỹ theo quy định trước ngày 01/01/2028.

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2023, các doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo đủ số vốn điều lệ tối thiểu theo quy định trên khi thành lập, hoạt động.

Bổ sung phương thức đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử


Ngày 18/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, việc đăng ký hộ kinh doanh bên cạnh phương thức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, nay bổ sung thêm phương thức đăng ký qua mạng thông tin điện tử.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại khoản 2 Điều 87 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Hồ sơ được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử, có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ bằng bản giấy và được chấp thuận khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức, nội dung và tính xác thực.

Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

Giảm lệ phí cấp hộ chiếu và 35 khoản phí, lệ phí khác


Ngày 29/6/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, giảm 20% mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB.

Đồng thời, giảm từ 10% – 50% mức thu đối với 35 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đơn cử như:

 • Lệ phí cấp căn cước công dân;
 • Lệ phí cấp chứng nhận (chứng chỉ) năng lực hoạt động xây dựng chi tổ chức; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng cho cá nhân;
 • Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;
 • Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở); Phí thẩm định dự toán xây dựng;
 • Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch;
 • Phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện;
 • Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán;
 • Phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
 • Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy;…

Thông tư 44/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến 31/12/2023.

Các văn bản đáng chú ý khác


 1. Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
 2. Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân
 3. Thông tư 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài Chính quy định về xác định xuất xử hàng hóa xuất khẩu, nhập.
 4. Thông tư 36/2023/TT-BTC ngày 06/6/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *