BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 11/2023

Giảm 30% tiền thuê đất


Ngày 03/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.

Mức giảm tiền thuê đất được thực hiện cụ thể như sau:

 • Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.
 • Không giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Cách tính mức giảm tiền thuê đất:

 • Mức giảm được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định pháp luật.
 • Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì mức giảm được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi được giảm hoặc/và khấu trừ (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg).

Như vậy kể từ ngày 20/11/2023, mức giảm tiền thuê đất được thực hiện theo Quyết định này.

Các trường hợp được thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng


Ngày 02/10/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

Thông tư số 08/2023/TT-BTP được ban hành thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BTP.

Theo đó, người tập sự được thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng trong các trường hợp sau đây:

 • Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự bị đình chỉ hoạt động có thời hạn, chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, giải thể;
 • Tổ chức hành nghề công chứng không còn đủ các điều kiện nhận tập sự theo Luật Công chứng 2014;
 • Công chứng viên hướng dẫn tập sự thuộc trường hợp phải thay đổi mà tổ chức hành nghề công chứng không còn công chứng viên khác hướng dẫn tập sự;
 • Thay đổi nơi cư trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác và có nguyện vọng thay đổi nơi tập sự hoặc thuộc trường hợp phải thay đổi mà địa phương không còn tổ chức hành nghề công chứng khác đủ điều kiện nhận tập sự.
 • Bổ sung trường hợp: Là viên chức của Phòng công chứng được điều động đến Phòng công chứng khác.

Như vậy kể từ ngày 20/11/2023, người tập sự hành nghề công chứng được thay đổi nơi tập sự phải thuộc các trường hợp theo Thông tư này.

Quy định mức lương đối với công chức chuyên ngành thống kê


Ngày 02/10/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BKHĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê.

Theo đó, mức lương của công chức được tính như sau:

Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương, trong đó:

– Mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP.

– Hệ số lượng được xác định theo Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2013/NĐ-CP.

Như vậy, mức lương cụ thể của các công chức chuyên ngành thống kê được xác định như sau:

 • Ngạch Thống kê viên cao cấp: áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), hệ số lương 6,20 – 8,00, tương đương 7,92 – 12,204 triệu đồng/tháng;
 • Ngạch Thống kê viên chính: áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), hệ số lương 4,40 – 6,78, tương đương 6,556 – 10,102 triệu đồng/tháng;
 • Ngạch Thống kê viên: áp dụng bảng lương công chức loại A1, hệ số lương 2,34 – 4,98, tương đương 4,212 – 8,964 triệu đồng/tháng;
 • Ngạch Thống kê viên trung cấp: áp dụng bảng lương công chức loại A0, hệ số lương 2,10 – 4,89, tương đương 3,780 – 8,802 triệu đồng/tháng;
 • Ngạch Nhân viên thống kê: áp dụng bảng lương công chức loại B, hệ số lương 1.86 – 4,06, tương đương 3,348 – 7,308 triệu đồng/tháng.

Như vậy kể từ ngày 15/11/2023, mức lương của công chức chuyên ngành thống kê được xác định theo Thông tư này.

Cung cấp thông tin của Bộ Công an trên Internet


Ngày 29/9/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư số 45/2023/TT-BCA quy định về cung cấp thông tin của lực lượng công an nhân dân trên môi trường mạng thay thế Thông tư số 98/2020/TT-BCA.

Các thông tin được cung cấp bao gồm các thông tin theo khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và các thông tin sau: Hoạt động của Bộ Công an, nội dung cung cấp cho báo chí về công tác công an mà dư luận xã hội quan tâm; thông tin đấu tranh quan điểm sai trái, thông tin vụ án, vụ việc đang điều tra, điểm tin Interpol, các đối tượng bị truy nã, khủng bố; các thông tin cảnh báo tội phạm, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên dương các điển hình tiên tiến; nội dung trả lời kiến nghị của cử tri và lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ; các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện.

Như vậy kể từ ngày 15/11/2023, việc cung cấp thông tin của Bộ Công an trên Internet tuân thủ thực hiện theo Thông tư này.

Các văn bản đáng chú ý khác:

 1. Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, có hiệu lực từ ngày 01/11/2023.
 2. Thông tư 61/2023/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, có hiệu lực từ ngày 15/11/2023.
 3. Thông tư 06/2023/TT-BTTTT về quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 27/11/2023.
 4. Quyết định 3919/QĐ-BYT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dân số thuộc Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 10/11/2023.

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *