BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 05/2023

Trường hợp miễn tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính


Ngày 21/03/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Thông tư số 18/2023/TT-BTC được ban hành thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC và Thông tư số 105/2014/TT-BTC.

Theo quy định cũ, mọi trường hợp tổ chức, cá nhân quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều 68 và khoản 1 Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà chưa nộp tiền phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và nộp thêm tiền chậm nộp bằng 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tuy nhiên, kể từ ngày 05/5/2023, cá nhân, tổ chức sẽ được miễn tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính nếu thuộc 03 trường hợp chậm nộp sau:

 • Trong thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 • Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại.
 • Trong thời gian cho phép nộp tiền phạt nhiều lần.

Như vậy kể từ ngày 05/05/2023, các tổ chức, cá nhân chậm nộp phạt vi phạm hành chính thuộc 03 trường hợp trên sẽ không bị tính thêm tiền chậm nộp phạt.

Nghị định hướng dẫn về Bảo hiểm vi mô


Ngày 05/05/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm vi mô.

Theo đó, Bảo hiểm vi mô là sản phẩm bảo hiểm bảo vệ rủi ro về tính mạng, sức khỏe, tài sản mà đối tượng hướng đến sử dụng các sản phẩm bảo hiểm này là các gia đình có thu nhập thấp.

Do đó, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm tối đa cho từng sản phẩm bảo hiểm vi mô được tính dựa trên thu nhập bình quân đầu người hàng năm chuẩn hộ nghèo ở khu vực thành thị quy định như sau:

 • Đối với các sản phẩm bảo hiểm về tính mạng và sức khỏe không vượt quá 05 lần
 • Đối với sản phẩm bảo hiểm về tài sản không vượt quá giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm và không vượt quá 05 lần
 • Số phí bảo hiểm không vượt quá 5%.

Như vậy kể từ ngày 05/05/2023, các gia đình có thu nhập thấp vẫn có thể tham gia các sản phẩm bảo hiểm vi mô để đảm bảo quyền lợi của mình cũng như góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Quy định vật dụng được mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT


Ngày 24/03/2023, B Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT.

Theo đó, thí sinh tham gia kỳ thi chỉ được đem các vật dụng sau vào phòng thi:

Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, Atlat địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý”

Theo quy định cũ, thí sinh được phép mang vào phòng thi các vật dụng kể trên và các loại máy ghi âm, ghi hình không có chức năng truyền, nhận thông tin, tín hiệu.

Tuy nhiên từ kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 trở đi, thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi các vật dụng được liệt kê phía trên không được phép mang các vật dụng không phục vụ cho mục đích thi cử.

Như vậy kể từ ngày 09/05/2023, thí sinh phải tuân thủ các Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT.

Công trình Condotel được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu


Ngày 03/04/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Theo đó, bổ sung thêm quy định mới tại khoản 5 Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, về Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch như sau:

 • Các công trình xây dựng trên sẽ được cấp Giấy chứng nhận khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản
 • Thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 126 và khoản 1 Điều 128 Luật Đất đai 2013.

Như vậy kể từ ngày 20/05/2023, các công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Quy định tiêu chí phân loại phim và mức phân loại phim


Ngày 05/04/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo.

Theo đó, phim được phân loại dựa theo 07 tiêu chí:

 • Tiêu chí về chủ đề, nội dung;
 • Tiêu chí về bạo lực;
 • Tiêu chí về khỏa thân, tình dục;
 • Tiêu chí về ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện;Tiêu chí về kinh dị;
 • Tiêu chí về ngôn ngữ thô tục;
 • Tiêu chí về hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước.

Mức phân loại phim theo tiêu chí được xếp từ thấp đến cao gồm 06 mức:

 • Loại P: Phim được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi;
 • Loại K: Phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ;
 • Loại T13 (13+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên;
 • Loại T16 (16+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên;
 • Loại T18 (18+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Loại C: Phim không được phép phổ biến.

Nguyên tắc phân loại theo từng tiêu chí đối với mỗi loại phim được quy định cụ thể tại Phụ lục về tiêu chí phân loại phim ban hành kèm theo Thông tư trên.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về nguyên tắc thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo.

Như vậy kể từ ngày 20/05/2023, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phổ biến phim phải tuân thủ quy định về phân loại phim theo Thông tư này.

Các văn bản đáng chú ý khác


 1. Nghị định 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
 2. Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệvề quyền tác giả, quyền liên quan.
 3. Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
 4. Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/04/2023 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn việc áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *