BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 04/2023

Các yêu cầu đối với khách hàng được xem xét, quyết định cấp bảo lãnh ngân hàng


Ngày 30/09/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Theo đó, tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNN) xem xét, quyết định cấp bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh cho khách hàng khi khách hàng đáp ứng các yêu cầu sau:

  1. Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định; và
  2. Nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ tài chính hợp pháp; và
  3. Được TCTD, chi nhánh NHNN cấp bảo lãnh đánh giá có khả năng hoàn trả lại số tiền mà TCTD, chi nhánh NHNN phải trả thay khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Như vậy, từ ngày 01/04/2023, sẽ có 03 yêu cầu đối với khách hàng khi tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNN) xem xét, quyết định bảo lãnh.

Các quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai


Ngày 30/09/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Theo đó, có một số quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai so với Thông tư số 07/2015/TT-NHNN, cụ thể:

  1. Bổ sung khái niệm “bảo lãnh nhà ở trong tương lai”;
  2. Bổ sung khái niệm “Hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai”;
  3. Sửa đổi điều kiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai của ngân hàng thương mại.

Như vậy kể từ ngày 01/04/2023, sẽ có những điểm mới về việc bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Bổ sung bệnh nghề nghiệp trong danh sách được hưởng bảo hiểm xã hội


Ngày 09/02/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của bộ y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, quy định tại Mục 1 Phụ lục 35 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BYT: Bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

Như vậy, từ ngày 01/04/2023, Bệnh COVID – 19 nghề nghiệp được xem là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Quy định mới về điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng


Ngày 03/03/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 50/2021/NĐ-CP) và Nghị định 52/2022/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. Trong đó có sự thay đổi, bổ sung về việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng.

Theo đó, khi hợp đồng xây dựng có sự thay đổi về giá thì chủ đầu tư phải:

  • Ký kết phụ lục nếu như việc điều chỉnh đơn giá ảnh hưởng đến sự thay đổi, điều chỉnh của hợp đồng xây dựng; và
  • Có trách nhiệm phê duyệt và trình phê duyệt đúng theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Như vậy, kể từ ngày 20/04/2023, khi đơn giá hợp đồng xây dựng có sự điều chỉnh, chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định trên.

Hướng dẫn mới về xác định thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản


Ngày 28/02/2023, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ tài chính.

Theo đó, giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản sẽ được xác định theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022 của Chính phủ.

Như vậy, từ ngày 14/04/2023, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản sẽ được tính theo Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022 của Chính phủ.

Các văn bản đáng chú ý khác

  1. Thông tư số 03/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCTngày 03/10/2016 của bộ trưởng bộ công thương thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.
  2. Thông tư 04/2023/TT-bct quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của liên minh kinh tế Á – ÂU trong giai đoạn 2023 – 2027

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *