Bản Tin Pháp Lý số 11 Tháng 11/2022

Người gửi hàng hoá bằng xe khách phải cung cấp đủ thông tin


Ngày 19/7/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, người gửi hàng hoá bằng xe ô tô không đi theo xe phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hàng hoácho đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải.

Kể từ ngày 01/9/2022, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hóa không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi hàng hóa cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về:

 • Tên hàng hóa, cân nặng (nếu có);
 • Họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi; và
 • Họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người nhận.

Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính


Từ ngày 15/8/2022, giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính sẽ bao gồm các hoạt động như sau:

 • Giám định tư pháp về kế toán, kiểm toán;
 • Giám định tư pháp về giá;
 • Giám định tư pháp về chứng khoán;
 • Giám định tư pháp về thuế; giám định tư pháp về hải quan;
 • Giám định tư pháp về tài sản công;
 • Giám định tư pháp về tài chính doanh nghiệp; và
 • Giám định tư pháp về các lĩnh vực tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Thông tư số 40/2022/TT-BTC đã bổ sung thêm 02 lĩnh vực giám định tư pháp là: Giám định tư pháp về tài sản công và giám định tư pháp về tài chính doanh nghiệp so với quy định hiện hành tại Thông tư số 138/2013/TT-BTC.

Đồng thời, Thông tư cũng bổ sung chi tiết về thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính là tối đa không quá 03 tháng, trừ trường hợp vụ việc giám định có từ 02 nội dung giám định khác nhau trong lĩnh vực tài chính trở lên hoặc có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc phụ thuộc vào kết quả giám định của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn giám định tối đa không quá 04 tháng. Thời hạn giám định tư pháp có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa được quy định trên.

Điều chỉnh giá dịch vụ đăng kiểm ô tô


Ngày 24/8/2022, Bộ Tài chính ban hành  Thông tư số 55/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TTBTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

Từ ngày 08/10/2022, biểu giá dịch vụ đăng kiểm xe ô tô các loại được điều chỉnh tăng 10.000 đồng/xe so với mứcgiá của biểu giá cũ.

Cụ thể, xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng: Mức giá tăng từ 560.000 đồng/xe lên 570.000 đồng/xe.

Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự; rơ moóc, sơ mi rơ moóc: tăng từ 180.000 đồng/xe lên 190.000 đồng/xe.

Xe ô tô chở người trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt: tăng từ 350.000 đồng/xe lên 360.000 đồng/xe…

Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe), mức giá sẽ là 290.000 đồng/xe thay cho mức 280.000đồng/xe hiện nay.

Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương, mức giá sẽ là 250.000 đồng/xe thay cho mức 240.000đồng/xe hiện nay.

Tăng lương cho Người lao động làm việc trong bảo hiểm xã hội


Ngày 22/9/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

Từ ngày 10/11/2022, mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

 • Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội;
 • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân; và
 • Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động – thương binh và xã hội.

Tuy nhiên, tiền lương tăng thêm 0,8 lần quy định không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

Cán bộ thôi giữ chức vụ không có quyền thành lập doanh nghiệp


Ngày 03/10/2022, Bộ Tài chính ban hành  Thông tư 60/2022/TT-BTC quy định về danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp sau khi thôi giữ chức vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Từ ngày 17/11/2022, người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình quản lý sau khi thôi chức vụ trong các lĩnh vực sau:

 • Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán;
 • Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 • Quản lý nhà nước về bảo hiểm;
 • Quản lý nhà nước về hải quan;
 • Quản lý nhà nước về giá;
 • Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước;
 • Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp;
 • Quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia;
 • Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài;
 • Quản lý nhà nước về ngân sách Nhà nước; và
 • Quản lý Nhà nước về tài sản công.

Thông tư này quy định thời hạn bị cấm thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã đối với cán bộ của từng lĩnh vực được quy định như sau:

 • Lĩnh vực quản lý ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về tài sản công: Đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ; và
 • Các lĩnh vực còn lại: Đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ.

Các văn bản đáng chú ý khác:


 1. Nghị định 70/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ.
 2. Thông tư 61/2022/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, sử dụng, thanh và quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 3. Thông tư 22/2022/TT-BGTVT hướng dẫn nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao thuộc lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. Thông tư 59/2022/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí, nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải và Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Coivd-19.
 5. Thông tư 57/2022/TT-BC hướng dẫn một số điều của NĐ 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.
 6. Công văn số 6501/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu.
 7. Thông tư 59/2022/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí, nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải và Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Coivd-19
 8. Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn TP.HCM.

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *