BẢN TIN PHÁP LÝ SỐ 08 THÁNG 06/2021

Doanh nghiệp phá sản có thể được xem xét xóa nợ


Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa được Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực từ ngày 19/5/2021.

Theo đó, tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg, điều kiện xóa nợ là tất cả các thành viên cùng tham gia ký kết hợp đồng vay vốn không có khả năng trả nợ.

Đồng thời, đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau đây được xem xét xóa nợ:

 • Khách hàng vay vốn bị tuyên bố phá sản hoặc giải thể.
 • Khách hàng sau khi hết thời gian khoanh nợ mà vẫn không có khả năng trả nợ và NHCSXH đã áp dụng mọi biện pháp thu hồi nhưng không thu được nợ.
 • Tất cả các thành viên cùng tham gia ký kết hợp đồng vay vốn đều bị các rủi ro do mắc bệnh tâm thần; mắc bệnh hiểm nghèo; mắc bệnh khác dẫn đến mất năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên…
 • Các khoản nợ nhận bàn giao từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Công thương Việt Nam và Kho bạc Nhà nước đã được áp dụng mọi biện pháp thu hồi nhưng không thể thu hồi được; các khoản nợ bị chiếm dụng mà người chiếm dụng chết, mất tích…

Hướng dẫn tạo tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia


Ngày 18/5/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 3252/VPCP-KSTT hướng dẫn tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân.

Theo đó, việc tạo lập tài khoản cho công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia do cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa các cấp phân quyền thực hiện.

Công văn nhấn mạnh, chỉ tạo tài khoản của công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ tài khoản công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận một cửa tại các Bộ, ngành, địa phương đã được phân quyền khi công dân tới thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan này.

Công dân sẽ phải cung cấp số Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) để kiểm tra, tra cứu tài khoản trong hệ thống tài khoản của Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, các thông tin bắt buộc của công dân được cán bộ nhập để tạo tài khoản gồm:

 • Số CMND/CCCD;
 • Họ và tên;
 • Ngày sinh;
 • Số điện thoại. Số điện thoại này phải là của chính chủ tài khoản đang đăng ký và sẽ dùng để nhận mã OTP gồm 06 chữ, mật khẩu.
 • Đính kèm file CMND, CCCD đã quét (02 mặt CMND/CCCD của công dân, lưu thành 01 file định dạng doc, docx hoặc pdf).

Đồng thời, bắt buộc phải chọn đơn vị Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận một cửa nơi cán bộ công tác.

Ngoài ra, Công văn cũng hướng dẫn xử lý một số trường hợp lỗi thường gặp khi tạo lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các dịch vụ chứng khoán tiếp tục được được miễn, giảm đến hết năm 2021


Để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành Thông tư số 30/2021/TT-BTC về việc miễn, giảm một số chi phí, dịch vụ chứng khoán.

Cụ thể, Thông tư này kéo dài hiệu lực thi hành của Thông tư 14/2020/TT-BTC về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến hết năm nay – năm 2021.

Theo đó, các dịch vụ được miễn phí hoàn toàn, gồm: Dịch vụ đăng ký niêm yết; Dịch vụ đăng ký chứng khoán; Dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; Dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; Dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ…

Các dịch vụ được giảm giá từ 30 – 50%, gồm: Dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; Dịch vụ thực hiện quyền; Dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; Dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh…

Sau năm 2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo Thông tư số 127/2018/TT-BTC.

Đây là lần thứ ba Bộ Tài chính điều chỉnh giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán. Cụ thể:

 • Từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 31/8/2020 theo Thông tư 14/2020/TT-BTC.
 • Từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 31/8/2020 theo Thông tư 70/2020/TT-BTC.
 • Kéo dài đến hết 31/12/2021 theo Thông tư 30/2021/TT-BTC.

Thông tư 30/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Công dân cần nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất trước 30/7/2021 nếu có nhu cầu


Việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Theo đó, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP nêu rõ, để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách Nhà nước trước ngày 30/7/2021.

Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2021 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

Trong đó, người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn. Đồng thời, cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Đặc biệt, sau khi hết thời gian gia hạn, nếu qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách Nhà nước.

Nghị định số 52/2021/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực từ ngày 19/4/2021.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về chung cư


Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 04:2021/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư, thay thế QCVN 04:2019/BXD.

Theo đó, diện tích tối thiểu của căn hộ được quy định như sau:

Đối với căn hộ chung cư:

 • Phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh. Diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư không nhỏ hơn 25 m2;
 • Đối với dự án nhà ở thương mại, phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45 m2 không vượt quá 25 % tổng số căn hộ chung cư của dự án;
 • Căn hộ chung cư phải được chiếu sáng tự nhiên. Căn hộ có từ 02 phòng ở trở lên, cho phép một phòng ở không có chiếu sáng tự nhiên;
 • Phòng ngủ phải được thông thoáng, chiếu sáng tự nhiên. Diện tích sử dụng của phòng ngủ trong căn hộ chung cư không được nhỏ hơn 9 m2.

Đối với căn hộ lưu trú:

 • Diện tích sử dụng của căn hộ lưu trú không nhỏ hơn 25 m2;
 • Các yêu cầu khác quy định theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng về căn hộ lưu trú.

Đối với văn phòng kết hợp cơ sở lưu trú:

 • Diện tích sử dụng của văn phòng kết hợp lưu trú không nhỏ hơn 25 m2, trong đó diện tích của khu vực làm việc tối thiểu 9 m2 Không bố trí bếp trong văn phòng kết hợp lưu trú;
 • Các yêu cầu khác quy định theo các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng về thiết kế văn phòng kết hợp lưu trú.

Thông tư 03/2021/TT-BXD có hiệu lực từ 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 04:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư.

Người dân khám, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh công lập có thể tham gia ý kiến giám sát thái độ phục vụ


Thông tư 05/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập đã quy định những việc mà người bệnh và người đại diện hợp pháp của họ được tham gia ý kiến, giám sát tại bệnh viện công.

Điều 12 tại Thông tư 05/2021/TT-BYT quy định những việc đó bao gồm:

 • Việc thực hiện các chế độ chính sách y tế có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh như: Các chế độ về khám bệnh, chữa bệnh, chính sách bảo hiểm y tế; các chính sách, giá các loại dịch vụ về khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật;
 • Việc thực hiện nội quy, quy chế về khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị;
 • Tinh thần, thái độ phục vụ của viên chức, người lao động trong đơn vị; phát hiện và phản ánh với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo khoa, phòng, đơn vị trực thuộc về những viên chức, người lao động có biểu hiện tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh yếu kém, có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, đùn đẩy, phân biệt đối xử, đòi hối lộ đối với người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh; đề xuất ý kiến, trao đổi và phối hợp với nhân viên y tế trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh;
 • Việc thực hiện vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự tại đơn vị;
 • Việc tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người bệnh và người đại diện hợp pháp của người bệnh đối với đơn vị.

Các hình thức tham gia ý kiến, giám sát bao gồm:

 • Phản ánh trực tiếp với nhân viên y tế tại các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc;
 • Phản ánh với cán bộ lãnh đạo đơn vị tại phòng tiếp dân của đơn vị;
 • Gửi văn bản tham gia ý kiến qua hòm thư góp ý của đơn vị;
 • Qua đường dây điện thoại nóng do đơn vị quy định;
 • Qua đối thoại trực tiếp hoặc qua các buổi sinh hoạt của hội đồng người bệnh của khoa, phòng và của đơn vị.

Thông tư 05/2021/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Các văn bản đáng chú ý khác:

 1. Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế;
 2. Thông tư 03/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư;
 3. Thông tư 02/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;
 4. Thông tư 01/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
 5. Thông tư 30/2021/TT-BTC về việc kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư hướng dẫn quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán;
 6. Quyết định 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021;
 7. Quyết định 959/QĐ-CHK ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay;
 8. Thông tư 05/2021/TT-BYT về việc quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
 9. Công văn 3252/VPCP-KSTT về việc hướng dẫn tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân;
 10. Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022;
 11. Nghị định 54/2021/NĐ-CP về đánh giá sơ bộ tác động môi trường;
 12. Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 13. Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *