BẢN TIN PHÁP LÝ SỐ 07 THÁNG 05/2021

Quy định về thẩm định, phê duyệt, công bố công khai quy hoạch sử dụng đất


Ngày 12/4/2021, Bộ TN&MT ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo đó, việc thẩm định, phê duyệt, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đơn cử đối với kế hoạch sử dụng đất quốc gia được thực hiện như sau:

 • Tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, kỳ cuối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia trước khi trình Chính phủ;
 • Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, kỳ cuối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia để trình Quốc hội quyết định;
 • Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, kỳ cuối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;
 • Đánh giá, nghiệm thu;
 • Giao nộp sản phẩm.

Các dự án lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được lập trước ngày 26/5/2021 mà chưa được thẩm định, phê duyệt thì thực hiện như sau:

 • Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày 26/5/2021 thì không phải điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;
 • Đối với khối lượng công việc chưa thực hiện thì điều chỉnh theo quy định của Thông tư 01/2021/TT-BTNMT.

Thông tư 01/2021/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 26/5/2021.

Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước


Nội dung này được nêu tại Thông tư 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 28/6/2021.

Cụ thể, chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước được hướng dẫn bao gồm các nội dung:

Thứ nhất, tình hình hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hoá:

Doanh nghiệp lập báo cáo hiện trạng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp gửi cơ quan chủ quản phê duyệt bao gồm:

 • Tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn và tài sản gắn liền với từng thửa đất;
 • Hình thức, diện tích sử dụng đất theo từng hình thức; thời hạn sử dụng đất.

Thứ hai, đề xuất phương án sử dụng đất khi cổ phần hoá;

Thứ ba, so sánh, đối chiếu phương án sử dụng đất khi cổ phần hoá với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có), phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 118/2014/NĐ-CP đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Thứ tư, đối với diện tích đất có thay đổi so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương (nếu có) hoặc khác với mục đích sử dụng đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thì xử lý theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020.                                                                                                                                                                                                                                                            Ngoài ra, nội dung Phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hoá và Biểu tổng hợp nội dung phương án sử dụng đất thực hiện theo Phụ lục I và Phục lục II ban hành kèm Thông tư 03/2021/TT-BTNMT.

Thủ tục gia hạn giấy phép cho người lao động tại nước ngoài


Ngày 06/5/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) ban hành Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm.

Theo đó, thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động theo mẫu số 11/PLI tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP;
 • 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
 • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp;
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;
 • Bản sao chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền cấp của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng;
 • Một trong các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Trừ văn bản đề nghị, ảnh và hộ chiếu, các tài liệu còn lại nêu trên trong bộ hồ sơ là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu là văn bản, hồ sơ của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực từ ngày 06/5/2021.

Các đầu mối tiếp nhận thông tin khi có sự cố tràn dầu


Quy định này được ban hành tại quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm Quyết định 12/2021/QĐ-TTg. Theo đó, Điều 13 Quy chế này quy định các tổ chức, cá nhân để xảy ra sự cố tràn dầu hoặc phát hiện sự cố tràn dầu có trách nhiệm báo cáo kịp thời đến một trong các cơ quan sau đây:

 • Đầu mối liên lạc quốc gia về sự cố tràn dầu trên biển;
 • Cảng vụ gần nhất;
 • Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực;
 • Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực (trong trường hợp yêu cầu cứu hộ, cứu nạn trên biển);
 • Các đài thông tin duyên hải Việt Nam để chuyển tiếp thông tin về cơ quan chủ trì ứng phó hoặc cơ quan cứu hộ, cứu nạn;
 • Sở Tài nguyên và Môi trường;
 • Chính quyền địa phương nơi gần nhất;
 • Cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương liên quan.

Ngoài các đầu mối trên, khi để xảy ra tràn dầu hoặc phát hiện sự cố tràn dầu có thể thông tin đến các đơn vị Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Cảnh sát giao thông đường thủy để xử lý hoặc chuyển tiếp thông tin về cơ quan chủ trì ứng phó.

Các văn bản đáng chú ý khác:

 1. Thông tư 24/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.;
 2. Thông tư 28/2021/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12;
 3. Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất;
 4. Thông tư 01/2021/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
 5. Thông tư 29/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
 6. Thông tư 37/2021/TT-BQP quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng;
 7. Thông tư 44/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân
 8. Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;
 9. Quyết định 632/QĐ-BKHĐT về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư;

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *