BẢN TIN PHÁP LÝ SỐ 05 THÁNG 7/2022

Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ


Ngày 05/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 23/2022/NĐ-CP ban hành quy định về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có hiệu lực từ 01/6/2022.

Trong đó, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chỉ được xem xét thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có ngành, lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
 • Đảm bảo đủ vốn điều lệ theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 23/2022/NĐ-CP: “Doanh nghiệp khi thành lập phải có mức vốn điều lệ không thấp hơn 100 tỷ đồngvốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định.

Tuy nhiên, trong trường hợp thành lập doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội hoặc hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn cần Nhà nước đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp thì vốn điều lệ có thể thấp hơn 100 tỷ đồng nhưng không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định.

 • Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 23/2022/NĐ-CP này.
 • Việc thành lập doanh nghiệp phải phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành quốc gia.

Nghị định 23/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/6/2022 và thay thế Nghị định 172/2013/NĐ-CP, Nghị định 128/2014/NĐ-CP.

Giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới


Ngày 16/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 199/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.

Trong đó, giảm mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận còn từ 50.000 đồng/giấy xuống 40.000 đồng/giấy đối với các loại giấy:

 • Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới (trong sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo).
 • Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho: xe cơ giới; linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng (bao gồm cả xe cải tạo); xe bốn bánh có gắn động cơ; xe đạp điện.
 • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Ngoài ra, đối với riêng Giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) mức lệ phí phải đóng để được cấp giấy sẽ giảm từ 100.000 đồng/giấy xuống còn 90.000 đồng/giấy.

Thông tư 36/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.

Thực hiện một số thủ tục đất đai thông qua mạng internet


Ngày 16/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 721/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường.

Quyết định đã nêu rõ phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục đất đai với nội dung chính như sau:

 • Bổ sung cách thức đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở qua dịch vụ công trực tuyến.
 • Đồng thời, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan thuế, bộ phận một cửa, ngân hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán… cho phép cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Một số thủ tục tiêu biểu được đề nghị thực hiện đơn giản hóa bằng cách thực hiện trên mạng điện tử như trên bao gồm:

 • Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (thủ tục cấp tỉnh);
 • Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (thủ tục cấp tỉnh);
 • Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (thủ tục cấp tỉnh);
 • Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (thủ tục cấp huyện);
 • Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (thủ tục cấp huyện). v.v.

Hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho một số địa bàn từ 24/6/2022


Ngày 09/5/2022, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 13/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp có hiệu lực từ ngày 24/06/2022 đến hết 31/12/2025.

Theo đó, địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp tại các tỉnh quy định như sau:

 • Đối với cây trồng:
Cây lúa: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp.
Cây cao su: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai.
Cây cà phê: Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước.
Cây hồ tiêu: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Cây điều: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai.
 • Đối với vật nuôi:
Trâu, bò: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương.
Lợn: Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai.
Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của các địa bàn trên tổ chức lựa chọn địa bàn cụ thể được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.

Các cá nhân, tổ chức sản xuất nông nghiệp (“SXNN”) tại những địa bàn trên sẽ được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo mức hỗ trợ tại Điều 19 Nghị định 58/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 • Đối với cá nhân SXNN thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp;
 • Đối với cá nhân SXNN không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp;
 • Đối với tổ chức SXNN theo mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn có ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường: được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Đối với tổ chức SXNN, để được hỗ trợ tối đa (20% phí bảo hiểm nông nghiệp), tổ chức đó cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp (“DN”) được thành lập theo Luật DN hoặc hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
 • Có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, đảm bảo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 98/2018/NĐ-CPngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
 • Có sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định pháp luật về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Quyết định 13/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

Vẫn trả lương cao hơn ít nhất 7% lương tối thiểu cho NLĐ qua đào tạo


Ngày 17/6/2022, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN về việc triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu.

Theo đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm:

 • Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động (“HĐLĐ”), thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
 • Không được xóa bỏ, cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động (“NLĐ”) làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định.
 • Các nội dung đã thỏa thuận trong HĐLĐ, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho NLĐ so với quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP(trong đó có chế độ tiền lương trả cho NLĐ đã qua đào tạo cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu) thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Các văn bản đáng chú ý khác:

 1. Nghị định 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 2. Nghị định 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 sửa đổi các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN).
 3. Nghị định 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 sửa đổi Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định thi hành Luật Bưu chính 2010.
 4. Nghị định 26/2022/NĐ-CP ngày 14/4/2022 về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam.

Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *