a

Facebook

Zalo

Copyright 2020 All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

8:00 - 19:00

Open from Monday to Friday.

0865576604

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

0865576604

Call us for a free consultation

Facebook

Search
Menu
 

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA

Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc > Giấy phép kinh doanh  > THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA

ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP VÀ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA


☑Các nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non; trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, dự bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu, trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học, và trung tâm học tập cộng đồng (sau đây gọi chung là “các cơ sở giáo dục) có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

☑Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; các trung tâm thuộc các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (sau đây gọi chung là “các doanh nghiệp, tổ chức) có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục (các doanh nghiệp, tổ chức này không cần có xác nhận đăng ký hoạt động từ cơ quan có thẩm quyền).

 

 

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG, GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA


Để được cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, các cơ sở giáo dục và các đơn vị cần đáp ứng 3 điều kiện: cơ sở vật chất; giáo viên, cáo cáo viên, huấn luyện viên; giáo trình tài liệu.

Điều kiện về cơ sở vật chất

☑Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học;

☑Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học

Điều kiện về giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên

☑Có đủ điều kiện về sức khoẻ.

☑Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

☑Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

Điều kiện về giáo trình, tài liệu

☑Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Về việc đề nghị cấp giấy phép và xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa

Các doanh nghiệp, tổ chức, và các trường Đại học, Cao đẳng có hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa cần thực hiện thủ tục cấp Giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa. Đối với các cơ sở giáo dục còn lại, cần đề nghị xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa với cơ quan có thẩm quyền trước khi hoạt động.

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG, GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA


THẨM QUYỀN CẤP GIẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG

❎Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Đối với các doanh nghiệp tổ chức

❎Hiệu trưởng Trường Đại học, Cao đẳng: đối với các đơn vị thuộc trường hoạt động trong khuôn viên trường

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

❎Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

❎Giấy phép đăng ký kinh doanh;

❎Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

❎Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

THỜI HẠN CẤP GIẤY PHÉP

❎Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Lưu ý: Trường hợp đề nghị gia hạn Giấp phép đăng ký hoạt động, các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện như thủ tục đăng ký ban đầu.

 

 

 

THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG, GIÁO DỤC NGOÀI GIỒ CHÍNH KHÓA


THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

❎Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học và các đơn vị thuộc trường đại học, cao đẳng đặt ngoài khuôn viên của trường

❎Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo: Đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú và trung tâm học tập cộng đồng

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

❎Công văn đăng ký tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

❎Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

❎Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

THỜI HẠN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

❎Trong thời hạn 05 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không đồng ý cho hoạt động, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

 

 

Bài viết này cung cấp các thông tin về thủ tục đề nghị cấp Giấy phép và Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa theo quy định của pháp luật. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn chi tiết về các quy định pháp luật nêu trên hoặc cung cấp thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc qua số tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn

No Comments

Leave a Comment

0865576604