a

Facebook

Zalo

Copyright 2020 All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

8:00 - 19:00

Open from Monday to Friday.

0865576604

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

0865576604

Call us for a free consultation

Facebook

Search
Menu
 

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc > Giấy phép kinh doanh  > THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

I. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ


Tổ chức kinh tế thuộc một trong các trường hợp sau đây phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

– Có tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

– Có nhà nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

II. DỰ ÁN PHẢI ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


  1. Dự án không phải thẩm tra để cấp giấy chứng nhận đầu tư

Các loại dự án đầu tư sau phải đăng ký đầu tư để được cấp giấy chứng nhận, tuy nhiên không phải qua thẩm tra:

– Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện

– Dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện

  1. Dự án phải thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm:

– Dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên;

– Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (không phụ thuộc vào số vốn);

– Cả hai trường hợp trên

STT HỒ SƠ MẪU SỐ LƯỢNG THỜI GIAN
XIN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG
1 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu) 04 bộ  
2

Cá nhân

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.    
Tổ chức

Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý.

3

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung (theo mẫu):

–    Nhà đầu tư thực hiện dự án;

–    Mục tiêu đầu tư;

–    Quy mô đầu tư;

–    Vốn đầu tư và phương án huy động vốn;

–    Địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư;

–    Nhu cầu về lao động;

–    Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư; và

–    Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

 
4

Bản sao một trong các tài liệu sau:

–    Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

–    Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

–    Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

–    Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; hoặc

–    Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

   
5

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (theo mẫu);

Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

 
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
1

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (mẫu I.1 Thông tư 16/2015-BKHĐT)

5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất

6. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án

7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

01 bộ 15 ngày
2

Bản sao CMND, CCCD hoặc hộ chiếu với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý với nhà đầu tư là tổ chức;

3

Đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.3 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT)

4

Bản sao y một trong các tài liệu sau:

– Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

– Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

– Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

– Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

5

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

6

Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án.

7

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

8

Giấy ủy quyền làm thủ tục.

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG DẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH
1 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (mẫu I.1 Thông tu 16/2015-BKHĐT)  

04 bộ

25-37 ngày
2

Bản sao CMND, CCCD hoặc hộ chiếu với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý với nhà đầu tư là tổ chức;

3

Đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.3 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT)

4

Bản sao y một trong các tài liệu sau:

– Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;

– Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

– Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

– Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

5

Giấy ủy quyền làm thủ tục

THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
1

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);

08 bộ 70 ngày
2

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

3

Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư

4

Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định (nếu có)

5

Giấy ủy quyền làm thủ tục

Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Quý khách hàng vui lòng liên hệ VPLaw để nhận được sự hướng dẫn tận tình nhất từ các luật sư và các chuyên gia hàng đầu qua tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn.

No Comments

Leave a Comment

0865576604