a

Facebook

Zalo

Copyright 2020 All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

8:00 - 19:00

Open from Monday to Friday.

0865576604

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

0865576604

Call us for a free consultation

Facebook

Search
Menu
 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Ở khu vực không có Dự án đầu tư xây dựng)

Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc > Giấy phép kinh doanh  > GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Ở khu vực không có Dự án đầu tư xây dựng)

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Ở khu vực không có Dự án đầu tư xây dựng)

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu);

Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ

 

2. Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (theo mẫu);

3. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt;

4. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò;

– Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư trong nước), Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài);

5.

 Đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm một trong các văn bản sau (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu):

– Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ phần, sổ đăng ký thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

–  Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức.

* Đối với doanh nghiệp đang hoạt động quy định như sau (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu):

– Đối với doanh nghiệp thành lập trong thời hạn 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản: Nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản: nộp bản sao Báo cáo tài chính của năm gần nhất.

* Đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm một trong các văn bản sau (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu):

– Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổng số vốn do thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã;

– Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy, các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các khoản được tặng, cho và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ

 

Thời hạn giải quyết

Không quá 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

– Thời hạn kiểm tra hồ sơ: không quá 05 ngày;

– Thời hạn thẩm định hồ sơ: không quá 45 ngày;

– Thời hạn cấp giấy phép: không quá 12 ngày;

– Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: trong thời gian không quá 10 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản để nhận kết quả.

 

Cách thức thực hiện

– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến.

– Trả kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền

– Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

+Văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.

+ Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

– Bước 3:  Thẩm định hồ sơ

– Bước 4: Trình hồ sơ đề nghị cấp phép

– Bước 5: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

 

Cơ quan giải quyết

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Yêu cầu, điều kiện

+ Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước; Quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản;

+ Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

+ Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

 

Lệ phí

Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối:

– Có công suất khai thác dưới 5.000 m3/năm: 1.000.000 đồng/giấy phép;

– Có công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm: 10.000.000 đồng/giấy phép;

– Có công suất khai thác trên 10.000 m3/năm: 15.000.000 đồng/giấy phép;

*Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:

– Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 hacông suất khai thác dưới 100.000 m3/năm: 15.000.000 đồng/giấy phép;

– Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lêncông suất khai thác dưới 100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 hacông suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối: 20.000.000 đồng/giấy phép;

– Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lêncông suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối: 30.000.000 đồng/giấy phép;

– Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng: 40.000.000 đồng/giấy phép;

*Giấy phép khai thác các loại khoáng sản lộ thiên:

Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: 40.000.000 đồng/giấy phép;

– Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: 50.000.000 đồng/giấy phép;

– Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hm lò: 60.000.000 đồng/giấy phép;

– Giấy phép khai thác khoáng sản quý hiếm: 80.000.000 đồng/giấy phép;

– Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại: 100.000.000 đồng/giấy phép.

Thông tư 191/2016/TT-BTC

Hiệu lực

Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn không quá 30 nămcó thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm.

Khoản 2 Điều 54 Luật Khoáng sản 2010

Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục đề nghị cấp Giấy cấp phép khai thác khoáng sản, Quý khách hàng vui lòng liên hệ VPLaw để nhận được sự hướng dẫn tận tình nhất từ các luật sư và các chuyên gia hàng đầu qua tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn.

 • THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA

 • THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

 • THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM

 • THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP PCCC

 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trên nhiều lĩnh vực

  a

  TRANH TỤNG

  Kinh nghiệm tranh tụng và giải quyết tranh chấp tại Tòa án, Trọng tài hơn 20 năm trên phạm vi toàn quốc.

  a

  PHÁP CHẾ

  Cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho mọi hoạt động đối nội và đối ngoại tiềm ẩn rủi ro pháp lý cho khách hàng, bao gồm: hợp đồng, văn bản quản trị nội bộ, thủ tục hành chính, đàm phán, thương lượng...

  a

  TƯ VẤN

  Kinh nghiệm tư vấn kết hợp giữa kiến thức pháp lý chuyên sâu và kinh nghiệm từ tranh tụng và giải quyết tranh chấp.

  a

  THỦ TỤC

  Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục hành chính theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức cho khách hàng.

 • 0865576604