a

Facebook

Zalo

Copyright 2020 All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

8:00 - 19:00

Open from Monday to Friday.

0865576604

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

0865576604

Call us for a free consultation

Facebook

Search
Menu
 

Đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc > Sở hữu trí tuệ  > Đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

1.TÀI LIỆU CẦN CÓ CỦA ĐƠN - 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, đánh máy theo mẫu số 01-SC Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN; - 02 Bản mô tả sáng chế/ giải pháp hữu ích, phải đáp ứng quy định tại điểm 23.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích gồm có Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ (nếu có); Phần mô tả phải được trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của sáng chế theo các nội dung sau: + Tên sáng chế/giải pháp hữu ích; + Lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích; +...

Continue reading
0865576604