a

Facebook

Zalo

Copyright 2020 All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

8:00 - 19:00

Open from Monday to Friday.

0865576604

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

0865576604

Call us for a free consultation

Facebook

Search
Menu
 

Lao động

GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

1.Yêu cầu, điều kiện thực hiện


– Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.

– Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật việc làm.

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm;

 

2. Cơ quan thực hiện


Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm

 

3. Trình tự thực hiện


Bước 1: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp

Bước 2: Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả và trao phiếu cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đủ theo quy định thì trả lại cho người nộp và nêu rõ lý do

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động

Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả người lao động phải đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

4. Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày làm việc

– Người lao động phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

– Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Dịch vụ bưu chính

 

5. Thành phần hồ sơ


Tên giấy tờ Số lượng
Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 3 ban hành kèm theo Bản chính: 1

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

– Quyết định thôi việc;

– Quyết định sa thải;

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: 1
Sổ bảo hiểm xã hội Bản chính: 1

Mọi vướng mắc liên quan đến Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ VPLaw để nhận được sự hướng dẫn tận tình nhất từ các luật sư và các chuyên gia hàng đầu qua tổng đài tư vấn 0865576604 hoặc gửi email tư vấn đến info@vplaw.vn.

THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

I. Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 111 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Điều 12 của Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT: - Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản; - Tốt nghiệp đại học trở lên; - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; - Đáp ứng một trong các điều kiện sau: + Đã tham gia thường xuyên, liên tục vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu trong vòng 04 năm trở lại đây (tính đến thời điểm...

Continue reading

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Điều 7, Nghị định số11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ: 1. Người lao động nước ngoài quy định tại Điều 172 của Bộ luật Lao động: a) Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn. b) Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. c) Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. d) Là...

Continue reading

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

1.CƠ QUAN THỰC HIỆN Ban Quản lý khu kinh tế   2.TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Quy trình Nội dung Thời gian Bước 1 - Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Ban Quản lý khu kinh tế tại Trung tâm hành chính công tỉnh - Bộ phận 1 cửa của Ban Quản lý khu kinh tế tại Trung tâm hành chính công tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn   Bước 2 Ban Quản lý khu kinh tế cấp lại giấy phép lao động   Lưu ý:...

Continue reading

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN Theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động khi có đủ các điều kiện sau: 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc. 3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. 4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. 5....

Continue reading

THỦ TỤC CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÓ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DO PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CẤP

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN - Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động, cơ sở phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép. Trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động. - Khi giấy phép hoạt động bị mất, bị hư hỏng thì cơ sở phải đề nghị cấp lại giấy phép.   2.CƠ QUAN THỰC HIỆN Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội   3.QUY TRÌNH THỰC HIỆN Bước...

Continue reading

XÁC NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1.CƠ QUAN THỰC HIỆN Ban Quản lý Khu kinh tế   2.TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Quy trình Nội dung Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật   Bước 2 Nộp hồ sơ Bước 3 Nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh     3.CÁCH THỨC THỰC HIỆN Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh 02 Ngày làm việc Không quy định Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Tỉnh Dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh   4.THÀNH PHẦN HỒ SƠ Tên giấy tờ Số lượng 1. Văn bản đề nghị xác nhận người...

Continue reading

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

1.CƠ QUAN THỰC HIỆN Ban Quản lý khu kinh tế   2.TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Quy trình Nội dung Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật Bước 2 Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bước 3 Nhận kết quả   3.CÁCH THỨC THỰC HIỆN Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Trực tiếp 02 Ngày làm việc 450.000 Đồng/Giấy phép Trực tuyến Dịch vụ bưu chính   4.THÀNH PHẦN HỒ SƠ Tên giấy tờ Số lượng 1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động Bản chính: 1 2. 02 ảnh màu - Kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), -...

Continue reading

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau: (1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.  (2) Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.  (3) Thuộc một trong các trường hợp: Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển...

Continue reading

THỦ TỤC THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN - Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị của doanh nghiệp.  - Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản.   2.CƠ QUAN THỰC HIỆN Sở Lao động-Thương binh và Xã hội   3.QUY TRÌNH THỰC HIỆN Quy trình Nội dung Thời gian Bước 1 - Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên...

Continue reading
 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trên nhiều lĩnh vực

  a

  TRANH TỤNG

  Kinh nghiệm tranh tụng và giải quyết tranh chấp tại Tòa án, Trọng tài hơn 20 năm trên phạm vi toàn quốc.

  a

  PHÁP CHẾ

  Cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho mọi hoạt động đối nội và đối ngoại tiềm ẩn rủi ro pháp lý cho khách hàng, bao gồm: hợp đồng, văn bản quản trị nội bộ, thủ tục hành chính, đàm phán, thương lượng...

  a

  TƯ VẤN

  Kinh nghiệm tư vấn kết hợp giữa kiến thức pháp lý chuyên sâu và kinh nghiệm từ tranh tụng và giải quyết tranh chấp.

  a

  THỦ TỤC

  Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục hành chính theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức cho khách hàng.

 • 0865576604