a

Facebook

Zalo

Copyright 2020 All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

8:00 - 19:00

Open from Monday to Friday.

0865576604

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

0865576604

Call us for a free consultation

Facebook

Search
Menu
 

Lao động

BỊ QUẤY RỐI TÌNH DỤC NƠI LÀM VIỆC, NGƯỜI LAO ĐỘNG PHẢI XỬ LÝ THẾ NÀO

Theo Điều 85 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, về quy định của người sử dụng lao động về phòng, chống quấy rối tình dục trong nội quy lao động hoặc bằng phụ lục ban hành kèm theo nội quy lao động, bao gồm các nội dung cơ bản sau: Nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc; Quy định chi tiết, cụ thể về các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc phù hợp với tính chất, đặc điểm của công việc và nơi làm việc; Trách nhiệm, thời hạn, trình tự, thủ tục xử...

Continue reading

GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

1.Yêu cầu, điều kiện thực hiện - Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp. - Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật việc làm. - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm;...

Continue reading

THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

I. Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 111 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Điều 12 của Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT: - Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản; - Tốt nghiệp đại học trở lên; - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; - Đáp ứng một trong các điều kiện sau: + Đã tham gia thường xuyên, liên tục vào một trong các công việc liên quan đến hoạt động đấu thầu trong vòng 04 năm trở lại đây (tính đến thời điểm...

Continue reading

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Điều 7, Nghị định số11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ: 1. Người lao động nước ngoài quy định tại Điều 172 của Bộ luật Lao động: a) Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn. b) Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. c) Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. d) Là...

Continue reading

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

1.CƠ QUAN THỰC HIỆN Ban Quản lý khu kinh tế   2.TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Quy trình Nội dung Thời gian Bước 1 - Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Ban Quản lý khu kinh tế tại Trung tâm hành chính công tỉnh - Bộ phận 1 cửa của Ban Quản lý khu kinh tế tại Trung tâm hành chính công tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn   Bước 2 Ban Quản lý khu kinh tế cấp lại giấy phép lao động   Lưu ý:...

Continue reading

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN Theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động khi có đủ các điều kiện sau: 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc. 3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. 4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. 5....

Continue reading

THỦ TỤC CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÓ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DO PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CẤP

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN - Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động, cơ sở phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép. Trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động. - Khi giấy phép hoạt động bị mất, bị hư hỏng thì cơ sở phải đề nghị cấp lại giấy phép.   2.CƠ QUAN THỰC HIỆN Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội   3.QUY TRÌNH THỰC HIỆN Bước...

Continue reading

XÁC NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1.CƠ QUAN THỰC HIỆN Ban Quản lý Khu kinh tế   2.TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Quy trình Nội dung Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật   Bước 2 Nộp hồ sơ Bước 3 Nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh     3.CÁCH THỨC THỰC HIỆN Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh 02 Ngày làm việc Không quy định Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Tỉnh Dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh   4.THÀNH PHẦN HỒ SƠ Tên giấy tờ Số lượng 1. Văn bản đề nghị xác nhận người...

Continue reading

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

1.CƠ QUAN THỰC HIỆN Ban Quản lý khu kinh tế   2.TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Quy trình Nội dung Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật Bước 2 Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bước 3 Nhận kết quả   3.CÁCH THỨC THỰC HIỆN Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Trực tiếp 02 Ngày làm việc 450.000 Đồng/Giấy phép Trực tuyến Dịch vụ bưu chính   4.THÀNH PHẦN HỒ SƠ Tên giấy tờ Số lượng 1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động Bản chính: 1 2. 02 ảnh màu - Kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), -...

Continue reading

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau: (1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.  (2) Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.  (3) Thuộc một trong các trường hợp: Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển...

Continue reading
0865576604