a

Facebook

Zalo

Copyright 2020 All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

0865576604

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Facebook

Search
Menu
 

Lao động

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Điều 7, Nghị định số11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ: 1. Người lao động nước ngoài quy định tại Điều 172 của Bộ luật Lao động: a) Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn. b) Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. c) Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. d) Là...

Đọc tiếp

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

1.CƠ QUAN THỰC HIỆN Ban Quản lý khu kinh tế   2.TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Quy trình Nội dung Thời gian Bước 1 - Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Ban Quản lý khu kinh tế tại Trung tâm hành chính công tỉnh - Bộ phận 1 cửa của Ban Quản lý khu kinh tế tại Trung tâm hành chính công tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn   Bước 2 Ban Quản lý khu kinh tế cấp lại giấy phép lao động   Lưu ý:...

Đọc tiếp

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN Theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động khi có đủ các điều kiện sau: 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc. 3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. 4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. 5....

Đọc tiếp

THỦ TỤC CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÓ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DO PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CẤP

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN - Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động, cơ sở phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép. Trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động. - Khi giấy phép hoạt động bị mất, bị hư hỏng thì cơ sở phải đề nghị cấp lại giấy phép.   2.CƠ QUAN THỰC HIỆN Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội   3.QUY TRÌNH THỰC HIỆN Bước...

Đọc tiếp

XÁC NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1.CƠ QUAN THỰC HIỆN Ban Quản lý Khu kinh tế   2.TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Quy trình Nội dung Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật   Bước 2 Nộp hồ sơ Bước 3 Nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh     3.CÁCH THỨC THỰC HIỆN Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh 02 Ngày làm việc Không quy định Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Tỉnh Dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh   4.THÀNH PHẦN HỒ SƠ Tên giấy tờ Số lượng 1. Văn bản đề nghị xác nhận người...

Đọc tiếp

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

1.CƠ QUAN THỰC HIỆN Ban Quản lý khu kinh tế   2.TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Quy trình Nội dung Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật Bước 2 Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bước 3 Nhận kết quả   3.CÁCH THỨC THỰC HIỆN Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Trực tiếp 02 Ngày làm việc 450.000 Đồng/Giấy phép Trực tuyến Dịch vụ bưu chính   4.THÀNH PHẦN HỒ SƠ Tên giấy tờ Số lượng 1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động Bản chính: 1 2. 02 ảnh màu - Kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), -...

Đọc tiếp

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau: (1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.  (2) Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.  (3) Thuộc một trong các trường hợp: Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển...

Đọc tiếp

THỦ TỤC THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN - Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị của doanh nghiệp.  - Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản.   2.CƠ QUAN THỰC HIỆN Sở Lao động-Thương binh và Xã hội   3.QUY TRÌNH THỰC HIỆN Quy trình Nội dung Thời gian Bước 1 - Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và cấp giấy biên...

Đọc tiếp

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN Doanh nghiệp được gia hạn giấy phép phải bảo đảm các quy định sau đây: - Bảo đảm các điều kiện cấp giấy phép. - Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động cho thuê lại lao động từ 02 lần trở lên trong thời hạn của giấy phép liền kề trước đó.- Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo. - Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 60 ngày...

Đọc tiếp

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN - Doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp, gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. - Giấy phép cho thuê lại lao động bị mất hoặc bị cháy. - Giấy phép cho thuê lại lao động bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép.   2.CƠ QUAN THỰC HIỆN Sở Lao động – Thương binh và Xã hội   3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN Quy trình Nội dung Thời gian Bước 1 Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở...

Đọc tiếp
 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trên nhiều lĩnh vực

  a

  TRANH TỤNG

  Kinh nghiệm tranh tụng và giải quyết tranh chấp tại Tòa án, Trọng tài hơn 20 năm trên phạm vi toàn quốc.

  a

  PHÁP CHẾ

  Cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho mọi hoạt động đối nội và đối ngoại tiềm ẩn rủi ro pháp lý cho khách hàng, bao gồm: hợp đồng, văn bản quản trị nội bộ, thủ tục hành chính, đàm phán, thương lượng...

  a

  TƯ VẤN

  Kinh nghiệm tư vấn kết hợp giữa kiến thức pháp lý chuyên sâu và kinh nghiệm từ tranh tụng và giải quyết tranh chấp.

  a

  THỦ TỤC

  Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục hành chính theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức cho khách hàng.

 • 0865576604