a

Facebook

Zalo

Copyright 2020 All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

8:00 - 19:00

Open from Monday to Friday.

0865576604

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

0865576604

Call us for a free consultation

Facebook

Search
Menu
 

Giấy phép kinh doanh

Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc > Giấy phép kinh doanh (Page 3)

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu; Số lượng: 01 bản/hộ hồ sơ Khoản 1 Điều 10 NĐ 113/2017 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 3. Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan...

Continue reading

GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Thành phần hồ sơ Điều 9 NĐ 48/2018/NĐ-CP 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu; Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; 3. Bản danh sách kèm theo bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ (chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; hộ chiếu và giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với...

Continue reading

THỦ TỤC CÔNG NHẬN HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ: HẠNG 1 SAO, 2 SAO, 3 SAO ĐỐI VỚI KHÁCH SẠN, BIỆT THỰ DU LỊCH, CĂN HỘ DU LỊCH, TÀU THỦY LƯU TRÚ DU LỊCH

Thành phần hồ sơ 1.  Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL); Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ Khoản 4 Điều 50 Luật Du lịch 2017 2. Bản tự đánh giá chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; 3. Danh sách người quản lý và nhân viên trong cơ sở lưu trú du lịch; 4. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi...

Continue reading

THỦ TỤC CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

Thành phần hồ sơ 1.  Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017); Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ Khoản 2 Điều 50 Luật du lịch 2017 2. Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Số lượng hồ sơ 01 bộ Khoản 3 Điều 50 Luật du lịch 2017 Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn...

Continue reading

THỦ TỤC CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ VUI CHƠI, GIẢI TRÍ ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL; Số lượng: 01 bản/hồ sơ Điều 56 Luật Du lịch 2017 2. Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Số lượng hồ sơ 01 bộ   Cách  thức nộp - Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh (140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3); - Nộp online: http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/   Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ...

Continue reading

THỦ TỤC CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ THỂ THAO ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL; Số lượng: 01 bản/hồ sơ Điều 56 Luật Du lịch 2017 2. Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Số lượng hồ sơ 01 bộ   Cách  thức nộp - Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh (140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3); - Nộp online: http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/   Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ...

Continue reading

THỦ TỤC CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ MUA SẮM ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL; Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ Điều 56 Luật Du lịch 2017 2. Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Số lượng hồ sơ 01 bộ   Cách  thức nộp - Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh (140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3); - Nộp online: http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/ Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được...

Continue reading

THỦ TỤC CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH

Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL; Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ Điều 56 Luật Du lịch 2017 2. Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Số lượng hồ sơ 01 bộ   Cách  thức nộp - Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh (140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3); - Nộp online: http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/   Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được...

Continue reading

GIẤY CHỨNG NHẬN “THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC” (GDP)

Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc” (theo mẫu); Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ     2. Bản sao Giấy phép thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có chứng thực hoặc có chữ ký và đóng dấu xác nhận của cơ sở); 3. Sơ đồ tổ chức của cơ sở (bao gồm: tổ chức nhân sự, tổ chức hệ thống phân phối (cơ sở, chi nhánh, kho, đại  lý). Sơ đồ phải thể hiện rõ tên, chức danh, trình độ chuyên môn...

Continue reading

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN “THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC” (GPP)

Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” (theo mẫu); Số lượng: 01 bản/hồ sơ Luật Dược 2016 2. Bản kê khai cơ sở vật chất; 3. Bản kê khai trang thiết bị; 4. Bản kê khai danh sách nhân sự; 5. Bản tự kiểm tra GPP theo danh mục kiểm tra “Thực hành tốt nhà thuốc” (theo mẫu). Số lượng hồ sơ 01 bộ   Cách thức nộp Nộp trực tiếp tại Sở Y tế   Thời hạn giải quyết 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ   Lệ phí Không có   Mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận “Thực...

Continue reading
0865576604