a

Facebook

Zalo

Copyright 2020 All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

0865576604

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

Facebook

Search
Menu
 

Giấy phép kinh doanh

Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc > Giấy phép kinh doanh

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (theo mẫu số 36 TT 01/2020/TT-BTTTT); Số lượng: 01/bản/hồ sơ 2. Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy: Chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở phát hành là đơn vị sự nghiệp công lập; 3. Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở...

Đọc tiếp

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

1. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN - Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam; - Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam. Lưu ý: Mức vốn tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư...

Đọc tiếp

THỦ TỤC CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN (thuộc thẩm quyền cấp tỉnh)

Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu); Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ Khoản 1 Điều 49 Nghị định 158/2016/NĐ-CP 2. Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (bản chính); 3. Đề án thăm dò khoáng sản (theo mẫu); 4. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài; - Kế hoạch bảo vệ...

Đọc tiếp

GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN (thuộc thẩm quyền cấp Trung ương)

Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu); Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ Khoản 1 Điều 49 Nghị định 158/2016/NĐ-CP 2. Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản; 3. Đề án thăm dò khoáng sản; 4. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của giấy tờ sau: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; - Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài; - Kế hoạch bảo vệ môi...

Đọc tiếp

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình cấp tỉnh và cấp TW)

Thành phần hồ sơ 1. Bản chính: - Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu); - Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản trên đó thể hiện phạm vi, diện tích xây dựng dự án công trình (theo mẫu); - Phương án khai thác khoáng sản trong diện tích dự án kèm theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ Khoản 1 Điều 51 Nghị định 158/2016/NĐ-CP 2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: - Giấy...

Đọc tiếp

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Ở khu vực không có Dự án đầu tư xây dựng)

Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu); Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ   2. Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (theo mẫu); 3. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt; 4. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của giấy tờ sau: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; - Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Văn bản xác nhận trúng đấu...

Đọc tiếp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN

1. Thành phần hồ sơ  Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (Mẫu tờ khai số 11 NĐ 25/2018)     Số lượng: 02 2. Thời gian tiến hành đăng ký Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự, cơ sở in phải gửi tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in   3. Các hình thức nộp - Nộp trực tiếp: Cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương nộp tờ khai đăng ký cho Bộ Thông tin và Truyền thông; Cơ sở in...

Đọc tiếp

THỦ TỤC TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-RÔN

Thành phần hồ sơ 1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn (Mẫu số 5 ban hành phụ lục kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ Luật Quảng cáo 2012 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng...

Đọc tiếp

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị (theo mẫu) (bản chính). Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ Khoản 3 Mục I Hướng dẫn Số:  2345/HD-SQHKT 2. Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản tổng hợp ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư có liên quan; 3. Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản ý kiến của UBND quận, huyện (đối với các quy hoạch chi tiết phục vụ cho công tác quản lý đô thị); 4. Bản chính hoặc bản...

Đọc tiếp
 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trên nhiều lĩnh vực

  a

  TRANH TỤNG

  Kinh nghiệm tranh tụng và giải quyết tranh chấp tại Tòa án, Trọng tài hơn 20 năm trên phạm vi toàn quốc.

  a

  PHÁP CHẾ

  Cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho mọi hoạt động đối nội và đối ngoại tiềm ẩn rủi ro pháp lý cho khách hàng, bao gồm: hợp đồng, văn bản quản trị nội bộ, thủ tục hành chính, đàm phán, thương lượng...

  a

  TƯ VẤN

  Kinh nghiệm tư vấn kết hợp giữa kiến thức pháp lý chuyên sâu và kinh nghiệm từ tranh tụng và giải quyết tranh chấp.

  a

  THỦ TỤC

  Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục hành chính theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức cho khách hàng.

 • 0865576604