a

Facebook

Zalo

Copyright 2020 All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

8:00 - 19:00

Open from Monday to Friday.

0865576604

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

0865576604

Call us for a free consultation

Facebook

Search
Menu
 

Tư vấn quản trị/văn bản quản trị nội bộ

Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc > Doanh nghiệp  > Tư vấn quản trị/văn bản quản trị nội bộ

14 NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CỦA DEMING

William Edwards Deming - Chuyên gia tư vấn quản lý - Người tạo ra Chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act: Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động). Ông đã phát triển 14 nguyên tắc quản lý mà một tổ chức cần tuân thủ để thành công. Dưới đây là 14 nguyên tắc của Deming: 1. Xây dựng mục tiêu cải tiến bất biến Hoạch định chất lượng dài hạn; Hạn chế phản ứng bằng các giải pháp ngắn hạn; Điều chỉnh ngay khi đánh giá được những cải tiến nào là cần thiết thay vì điều chỉnh vào cuối chu trình sản xuất. 2....

Continue reading
0865576604