a

Facebook

Zalo

Copyright 2020 All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

8:00 - 19:00

Open from Monday to Friday.

0865576604

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

0865576604

Call us for a free consultation

Facebook

Search
Menu
 

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc > Doanh nghiệp  > Thay đổi đăng ký doanh nghiệp

THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Thành phần hồ sơ Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua 1.  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); 2.  Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy...

Continue reading

THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CTCP CHƯA NIÊM YẾT

Thành phần hồ sơ   1.      Thông báo thay đổi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 3.      Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà ĐTNN (chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là nhà ĐTNN chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập trong công ty trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp); 4.     Nghị quyết của Đại hội...

Continue reading

THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ   1.      Thông báo thay đổi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 3.      Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông; 4.     Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 5.    Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ...

Continue reading

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỐ PHẦN

Thành phần hồ sơ   1.      Thông báo thay đổi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 3.      Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông; 4.     Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 5.      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 6.      Giấy ủy quyền cho VPLaw thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp. 7.      Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.               Thời gian 03- 05 ngày làm việc   Lệ phí §   100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ). §   Miễn lệ...

Continue reading

THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH HTV TRỞ LÊN

Thành phần hồ sơ   1.      Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 2.      Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; 3.      Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; 4.      Nghị quyết của Hội đồng thành viên; 5.      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 6.      Giấy ủy quyền cho VPLaw thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. 7.      Tờ khai thông tin người...

Continue reading

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH_KHÁC SỞ

Bước 1: Thực hiện thủ tục chốt thuế Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Thành phần hồ sơ   1.      Mẫu 09-MST do cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp khi thực hiện xong thủ tục chốt thuế; 2.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 3.      Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH  HTV trở lên; của Đại hội đồng cổ đông đối với...

Continue reading

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

A. Lưu ý khi thực hiện thủ tục 1.  Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; Không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); Hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4. 2.  Đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. B. Trình tự thực hiện * Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy...

Continue reading

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

A. Lưu ý khi thực hiện thủ tục 1.  Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; Không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); Hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4. 2.  Đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. B. Trình tự thực hiện * Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy...

Continue reading
0865576604