a

Facebook

Zalo

Copyright 2020 All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

8:00 - 19:00

Open from Monday to Friday.

0865576604

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

0865576604

Call us for a free consultation

Facebook

Search
Menu
 

Author: Trần Thị Hồng Ngọc

Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc > Articles posted by Trần Thị Hồng Ngọc (Page 9)

THỦ TỤC TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-RÔN

Thành phần hồ sơ 1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn (Mẫu số 5 ban hành phụ lục kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ Luật Quảng cáo 2012 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng...

Continue reading

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt của chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị (theo mẫu) (bản chính). Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ Khoản 3 Mục I Hướng dẫn Số:  2345/HD-SQHKT 2. Bản chính hoặc bản sao (chứng thực) văn bản tổng hợp ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư có liên quan; 3. Bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) văn bản ý kiến của UBND quận, huyện (đối với các quy hoạch chi tiết phục vụ cho công tác quản lý đô thị); 4. Bản chính hoặc bản...

Continue reading

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC THÚ Y

Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo mẫu); Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ 2. Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật (theo mẫu); 3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 4. Chứng chỉ hành nghề (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu). Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ   Nơi tiếp nhận hồ sơ Chi cục Thú y   Thời hạn giải quyết 08...

Continue reading

GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG

Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (theo mẫu); Số lượng: 01 bản/bộ hồ sơ Điều 10 Nghị định 54/2019/NĐ-CP 2. Biên bản thẩm định điều kiện kinh doanh vũ trường do Phòng Văn hóa Thông tin quận-huyện thực hiện; 3. Bản sao có công chứng Biên bản kiểm tra Phòng cháy chữa cháy do cơ quan phòng cháy có thẩm quyền cấp; 4. Bản sao có công chứng Bản cam kết về An ninh trật tự do cơ quan công an có thẩm quyền cấp; 5. Bản sao có công chứng Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh...

Continue reading

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần chưa đại chúng - Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ; (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP) - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; - Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền; - Tài...

Continue reading

THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CTCP CHƯA NIÊM YẾT

Thành phần hồ sơ   1.      Thông báo thay đổi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 3.      Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà ĐTNN (chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là nhà ĐTNN chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập trong công ty trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp); 4.     Nghị quyết của Đại hội...

Continue reading

THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành phần hồ sơ   1.      Thông báo thay đổi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 3.      Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông; 4.     Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 5.    Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ...

Continue reading

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CỐ PHẦN

Thành phần hồ sơ   1.      Thông báo thay đổi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 3.      Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông; 4.     Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 5.      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 6.      Giấy ủy quyền cho VPLaw thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp. 7.      Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.               Thời gian 03- 05 ngày làm việc   Lệ phí §   100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ). §   Miễn lệ...

Continue reading

THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH HTV TRỞ LÊN

Thành phần hồ sơ   1.      Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 2.      Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; 3.      Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; 4.      Nghị quyết của Hội đồng thành viên; 5.      Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 6.      Giấy ủy quyền cho VPLaw thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. 7.      Tờ khai thông tin người...

Continue reading

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH_KHÁC SỞ

Bước 1: Thực hiện thủ tục chốt thuế Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Thành phần hồ sơ   1.      Mẫu 09-MST do cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp khi thực hiện xong thủ tục chốt thuế; 2.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 3.      Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH  HTV trở lên; của Đại hội đồng cổ đông đối với...

Continue reading
0865576604