a

Facebook

Zalo

Copyright 2020 All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6.

8:00 - 19:00

Open from Monday to Friday.

0865576604

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí

0865576604

Call us for a free consultation

Facebook

Search
Menu
 

Author: Trần Thị Hồng Ngọc

Công ty Luật TNHH MTV Việt Phúc > Articles posted by Trần Thị Hồng Ngọc (Page 12)

THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Thủ tục thành lập Công ty Hợp danh Thành phần hồ sơ 1.     Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 2.     Điều lệ công ty; (có họ, tên và chữ ký của các thành viên hợp danh) 3.     Danh sách thành viên; (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 4.     Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: a.          CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hợp lệ đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; b.          Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy...

Continue reading

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Thủ tục thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên Thành phần hồ sơ 1.     Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 2.     Điều lệ công ty; (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức) 3.     Danh sách thành viên; (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) 4.     Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: a.          CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hợp lệ đối với trường...

Continue reading

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục thành lập Công ty Cổ phần Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) Điều lệ công ty; (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức) Danh sách cổ đông sáng lập CTCP; (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; (theo mẫu quy định tại...

Continue reading

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Điều 7, Nghị định số11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ: 1. Người lao động nước ngoài quy định tại Điều 172 của Bộ luật Lao động: a) Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn. b) Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. c) Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. d) Là...

Continue reading

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

1.CƠ QUAN THỰC HIỆN Ban Quản lý khu kinh tế   2.TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Quy trình Nội dung Thời gian Bước 1 - Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Ban Quản lý khu kinh tế tại Trung tâm hành chính công tỉnh - Bộ phận 1 cửa của Ban Quản lý khu kinh tế tại Trung tâm hành chính công tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn   Bước 2 Ban Quản lý khu kinh tế cấp lại giấy phép lao động   Lưu ý:...

Continue reading

PHÂN BIỆT KHIẾU NẠI & TỐ CÁO

KHIẾU NẠI TỐ CÁO Chủ thể Công dân, cơ quan, tổ chức Cá nhân Đối tượng Quyết định hành chính; Hành vi hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định kỳ luật cán bộ, công chức. Hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Mục đích Bào vệ hoặc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. Bào vệ lọi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Thời hiệu thưc hiện  90...

Continue reading

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty chuyển đổi; Quyết đinh của chủ sở hữu về việc chuyển đổi; Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý; Danh sách thành viên đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty...

Continue reading

PHÂN BIỆT THUẾ TRỰC THU & THUẾ GIÁN THU

  Thuế trực thu/ Direct Tax Thuế gián thu/ Indirect Tax Khái niệm Là thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập của cá nhân hay doanh nghiệp, người nộp thuế là người chịu thuế Điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa dịch vụ, người nộp thuế không là người chịu thuế Mức độ tác động vào nền kinh tế Ít tác động vào giá cả thị trường vì nó đánh vào kết quả kinh doanh và thu nhập sau một thời kì kinh doanh Ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả thị trường vì thuế được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ. Mức độ quản...

Continue reading

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN Theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động khi có đủ các điều kiện sau: 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc. 3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. 4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. 5....

Continue reading

THỦ TỤC CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÓ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DO PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CẤP

1.YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN - Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động, cơ sở phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép. Trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động. - Khi giấy phép hoạt động bị mất, bị hư hỏng thì cơ sở phải đề nghị cấp lại giấy phép.   2.CƠ QUAN THỰC HIỆN Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội   3.QUY TRÌNH THỰC HIỆN Bước...

Continue reading
0865576604