Pháp Luật Doanh nghiệp

Print

Dưới đây là hệ thống văn bản Luật Doanh nghiệp cơ bản nhất, đã được cập nhật và chỉnh sửa (edit) đến thời điểm 2010. Trong trường hợp không tìm được văn bản cần tìm, bạn vui lòng gửi yêu cầu đến địa chỉ E-mail của Chúng tôi:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Trong vòng 24h, VPLaw sẽ gửi văn bản đến cho bạn với chất lượng tốt nhất và hoàn toàn miễn phí.

Tiêu chí của Chúng tôi là đồng hành cùng các bạn để được sẻ chia!

 

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

 Luật Doanh nghiệp 2005

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan 2009

Nghị quyết 71/2006/NQ-QH11 ngày 19 tháng 11 năm 2006 Phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO

Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 thi hành Luật Doanh nghiệp

Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2007 Thi hành Luật Doanh nghiệp

Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 Đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 4 tháng 6 năm 2010 Đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 109/2008NĐ-CP ngày 10 tháng 10năm 08 Về bán, giao Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12năm 2005 Ban hành và công bố 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BKH+BTC+BCA

Last Updated ( Friday, 22 October 2010 01:44 )