Ths.Luật Dương Tuấn Lộc

Print

G.Lc

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ths. Luật sư - Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh, Giảng

viên thỉnh giảng Đại học Luật TP.HCM và Đại học Hutech. 

Giám đốc

Công ty : (84-8) 66733301

Di động : 0985.889.334

Email  : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itLĩnh vực chuyên môn

 • Sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn đầu tư
 • Bất động sản
 • Doanh nghiệp & Thương mại
 • Hợp đồng
 • Hôn nhân & Gia đình

 

Đào tạo

 • Sở hữu Trí tuệ, Cục Sáng chế Nhật Bản - JPO (2008)
 • Sở hữu Trí tuệ, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam – ECAPII (2007)
 •  Thạc sĩ Luật, Đại học Lund, Thụy Điển, 2001
 • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (1997)

 

Kinh nghiệm

 • Chuyên viên tư  vấn bất động sản, Công ty TNHH Kiến Điền
 • Giảng dạy tại Đại học Luật TP Hồ Chí Minh 1997 – 2009
 • Giảng dạy Luật Kinh doanh, chương trình liên kết Đại học
  Quốc gia HCM
   Đại học La Trobe, Úc

 

Bài viết

 • Các bài tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ.
 • Chống tham nhũng và quyền được thông tin – Tuổi trẻ Cuối
  tuần số
Last Updated ( Sunday, 25 October 2015 04:08 )