LAO ĐỘNG

Print

Các luật sư của VPLaw có khả năng đưa ra các tư vấn hoàn hảo nhất dù lao động được xem là một lĩnh vực pháp luật phức tạp. Dịch vụ của công ty bao trùm lên tất cả các khía cạnh pháp lý của vấn đề lao động như chuẩn bị các hợp đồng lao động, soạn thảo và đám phán các thỏa ước lao động tập thể với người lao động, bảo hiểm xã hội, chế độ làm việc và giải quyết tranh chấp lao động. Các dịch vụ của công ty hướng đến việc hình thành một môi trường làm việc lành mạnh, giảm thiểu các chi phí và các rủi ro tiềm năng cho khách hàng.

Last Updated ( Wednesday, 19 May 2010 08:49 )